Zásahy v roce 2022

 

(43)28. 11. 2022 Požár (taktické cvičení) - Litoměřice, Velká Mlýnská 25/1

Po příjezdu jednotky na místo události se po domluvě s velitelem zásahu čtyři členové vybavili dýchací technikou a nosítky. Po vyzbrojení nás velitel zásahu vyslal provést průzkum do 4. patra, zda se zde nenachází osoba, která sházela při sčítání zaměstnanců. Po prohlídce celého daného prostoru nebyla žádná osoba nalezena. Tato skutečnost byla ohlášena VZ. Na jeho pokyn byla prohlédnuta technologická zařízení na patře, zda nedošlo k zahoření dalších částí mlýna. Žádná další ohniska nalezena nebyla a po ukončení zásahu a sbalení materiálu bylo provedeno vyhodnocení cvičení. 
 

(42)23. 11. 2022 Asistence na hokejovém utkání - Litoměřice, Předměstí, Zahradnická 215/28

Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém zápase Litoměřice - Prostějov. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19:57.
 

(41)16. 11. 2022 Asistence na hokejovém utkání - Litoměřice, Předměstí, Zahradnická 215/28

Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém zápase Litoměřice - Zlín. Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 20:00.

 

(40)8. 10. 2022 Asistence na hokejovém utkání - Litoměřice, Předměstí, Zahradnická 215/28

Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém zápase Litoměřice - Slavia. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19:29.

 

(39)22. 10. 2022 Požár (taktické cvičení) - Velké Žernoseky 50

Po příjezdu se po domluvě s velitelem zásahu dva členové vybavili dýchací technikou a materiálem pro útočné vedení o délce dvou hadic C. Ti se vystrojeni přesunuli k hlavnímu vstupu do kostela. Odtud byli vysláni po již nataženém vedení do zákristie střídat druhý proud. jeden člen jednotky byl pověřen řízením dopravy společně s kolegou z JSDHO Velké žernoseky. Další pokyn od velitele zásahu bylna vystrojení dalších čtyř členů dýchací technikou na vystřídání prvního proudu a rozvinutí dalšího vedení do podkroví. po vybavení bylo provedeno vystřídání a rozvinutí vedení do podkoroví společně s kolegou z HZS.

 

(38)8. 10. 2022 Asistence na hokejovém utkání - Litoměřice, Předměstí, Zahradnická 215/28

Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém zápase Litoměřice - Vsetín. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19:34.

 

(37)30. 8. 2022 Požár -Litoměřice, Velká Mlýnská 25/1

Jednotka byla z důvodu dostačujících sil a prostředků na místě zásahu cestou odvolána..

 

(36)26.7-. 7.8. 2022 - Požár NP České Švýcarsko

26. 7. Jednotka byla povolána po předchozí domluvě s operačním střediskem na požár v oblasti Hřenska. Na místo události vyjela CAS 30 9000/540 - S3VH v počtu 1+1.Členové posádky na místě události prováděli kyvadlovou dopravu z přečerpávací stanice do Mezní Louky. Další členové jednotky se na místo událostí vydali DA L1Z. Do vozu byli přidány požární hadice. Členové této posádky po příjezdu na místo události byli vyslání na louku, která se nacházela na pravá straně komunikace vedoucí z Mezní Louky do Mezné. Zde se přidali k jednotce JSDHo Polepy. Společně pak prováděli hasební práce v prostoru u vrchu na Kopečku. V 17:00 jsme na pokyn velitele úseku přesunuli na druhou stranu louky, blíže k obci Mezní Louka. Po ukončení hasebních prací se obě vozidla vrátila zpět na základnu. 27. 7. Jednotka vyjela na místo události CAS 30 a CAS 15. Posádka s CAS 30 prováděla kyvadlovou dopravu z přečerpávací stanice do obce Mezná. Posádka s CAS 15 byla vyslány do údolí Tondova díra. Zde jsme prováděli hasební práce podél cesty, abychom zabránili rozšíření požáru směrem k Na Jedlině. Velitelem úseku jsme byli staženy k rozcestí k Dubák. Na pokyn velitele jsme se přesunuli do oblasti nad Tondovu díru a odtud jsme jsme táhli útočné vedení směrem západním po hřebenu. V 18:00 bylo poškozeno čerpadlo CAS 15 MAN 3500/200 - M2Z. Nedařilo se udržet dostatečný tlak v útočném vedení. Čerpadlo stále automaticky dosávalo, i když voda byla čerpána z cisterny. Z tohoto důvodu byla povolána CAS z HZS Beroun. Při příjezdu tohoto vozidla došlo k přejetí koncovek hadic u dvou C a u dvou B i s přechodkama z B na C. Voda nám byla dodávána hadicovým vedením od rozcestí Dubák. Celkem bylo nataženo 8 ks hadic B a 3 ks C. Zde jsme byli pod vedením HZS Beroun. Poškozené hadice: 2 ks B 2 ks C Poškozené přechodky BC: 2 ks Poškozené čerpadlo na vozidle CAS 15 MAN 3500/200 - M2Z. Nefunkční/ Hlášeno na KOPIS při odjezdu na základnu. 28. 7. Jednotka vyjela na místo události z vozidlem CAS 30. Posádce byl přidělen úsek na Louce u cesty Mlýnská cesta. Sem byla prováděna kyvadlová doprava vody naším vozem CAS 30. Na tento úsek byla přidělena i jednotka JSDHo Jílové. Společně jsme prováděli dohašovací práce. Ve 14.00 bylo provedeno doplnění členů jednotky. Posili dorazili vozidlem DA. Při dopravě vody,byla proříznuta pneumatika na vozidle CAS 815-7 Tatra. Přesné místo kde došlo k poškození pneu není známo. Byla dovezena náhradní pneumatika a provedeno vyměnění. Jednotka Jílové byla na večer odvelena na jiné místo hasebního sektoru. My jsme setrvali na místě až do 2:00 kdy nás velitel sektoru odeslal zpět na základnu. Proříznutá pneumatika hlášena veliteli úseku v 19:00 na čerpacím stanovišti Mezní Louka, který si to zapsal. 1. 8. CAS 30 plnila úkol doplňování vody pro Bambivaky nad obcí Mezní Louka do druhého plnícího bazénu. 2. 8. CAS 30 plnila úkol doplňování vody pro Bambivaky nad obcí Mezní Louka do prvního plnícího bazénu. 3.8. Byla prováděna kyvadlová doprava vody pro JSDHo Děčín město a Mojžíř do oblasti Mlýnské cesty. Případě potřeby jsme prováděli i hašění z lafety na vozidle. 6. 8. CAS 30 plnila úkol doplňování vody pro Bambivaky nad obcí Mezní Louka do druhého plnícího bazénu. Posádka DA byla vyslána do sektoru 3 mezi Edmundovou soutěskou a Vrchem Kobylka. Zde prováděla dohašovací práce a vyhledávání ohnisek s JSDHo Děčín. Kolem poledního byla posádka přidělena k hadicovému vozu pa prováděla rozvinutí hadicového vedení po Mlýnské cestě směr obec Mezná. Po ukončení této činnosti se vrátili zpět pod Kobylí vrch, zde pokračovali v předchozí činnosti. 7. 8. CAS 30 plnila úkol doplňování vody pro Bambivaky nad obcí Mezní Louka do druhého plnícího bazénu.
   

(35)24. 7. 2022 Technická pomoc - Litoměřice

Pomoc při kropení ulic ve městě na žádost města a TSM Litoměřice

 

(35)2. 7. 2022 Technická pomoc - doplňování vody, fotbalový stadion Ústí n/L, Masarykova 780/228

Jednotka na místě dodávala vodu na tréninky požárních útoků dorostenců na MČR dorostu. Působila zde s JSDHO Telnice. Byl Vytvořen uzavřený okruh, nebylo tedy zapotřebí doplňování vody z vnějšího zdroje.

 

(34)1. 7. 2022 Technická pomoc - doplňování vody, fotbalový stadion Ústí n/L, Masarykova 780/228

Jednotka na místě dodávala vodu na tréninky požárních útoků dorostenců na MČR dorostu. Působila zde s JSDHO Telnice. Byl Vytvořen uzavřený okruh, nebylo tedy zapotřebí doplňování vody z vnějšího zdroje.

 

(33)25. 6. 2022 Technická pomoc - čerpání vody, Terezín, České Kopisty 106.

Jednotka na místě prováděla čerpáni vody ze dvora a sklepa. Po zjištění neúčinosti čerpáni jednotka začala s odčerpáváním vedle ležícího rybníka, který půdou z důvodu silného deště prosakoval na dvůr. Po viditelném snížení hladiny rybníka došlo k uplnému odtečení vody ze zatopeného dvora.

 

(32)24. 6. 2022 Požár,Polní porost, Nové Dvory - Chvalín.

Dne 24.6.2022 Byla jednotka z požárního dozoru v Roudnici n/L odvolána k požáru polního porostu mezi obce Doksany a Nové Dvory. Jednotka na místě zásahu po domluvě s VZ sloužila jako záloha.

 

(31)24. 6. 2022 ZOČ - Požární asistence letiště Roudnice n/L.

Dne 24.6.2022 jednotka prováděla požární dozor u přistání letadel na Memorial Air Show na letišti v Roudnici nad Labem. Po přistání letadel Jednotka odvolána přes KOPIS k další události.

 

(30)22. 6. 2022 Požár, Černý kouř z chaty – Litoměřice, Křešice, Třeboutice 88.

Dne 22. 6. 2022 v 12 hodin 30 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka se po příjezdu na místo události zahlásila veliteli zásahu z PS HZS Litoměřice ten rozhodl, že strojník bude doplňovat vodu do cisterny SDH Terezín a zbytek osádky se vyzbrojil dýchací technikou a pomáhal s hašením a dohašováním. Dýchací technika nebyla použita. Bylo dodáno 9 000 l a voda byla následně doplněna na HZS PS Litoměřice. Jeden příslušník pomáhal policii s řízením dopravy. Jakmile byl zásah ukončen tak se jednotka vrátila zpět na základnu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 14 hodin 19 minut.

 

(29)19. 6. 2022 Požár, velký kouř z lesa – Litoměřice, mezi Počaply a Nučničkami hořící louka.

Dne 19. 6. 2022 v 14 hodin 28 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka se po příjezdu na místo události zahlásila veliteli zásahu z PS HZS Litoměřice ten rozhodl, že strojníci budou doplňovat vodu do cisteren HZS a zbytek osádky pomáhal s hašením. Cisterny kyvadlově dopravovaly vodu. Voda se brala ze závlahy cca 20 000 l. Velitel rozhodl o vrácení HLT 201 na základnu, aby držela zálohu na stanici pro případ další události, aby bylo pokryté území Litoměřic v počtu 1+6. Po kompletní likvidaci požářiště bylo prolito lafetovým proudem z cisterny. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 20 minut.

 

(28)17. 6. 2022 Požár, hoří tráva – Litoměřice, Křešice, Třeboutice.

Dne 17. 6. 2022 v 14 hodin 16 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu PS HZS Litoměřice a poté řídila provoz na komunikaci ve směru na Křešice, aby byl zachován plynulí provoz. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 15 hodin 25 minut.

 

(27)15. 6. 2022 Požár, buňka – ŽŽalhostice.

Dne 15. 6. 2022 v 07 hodin 42 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka byla stažena při výjezdu ze stanice. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 07 hodin 47 minut.

 

(26)29. 5. 2022 Ostatní pomoc, Požární dozor – Lovosice, Lovosice, Terezínská 1214.

Dne 29. 5. 2022 v 06 hodin 51 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka prováděla požární dozor při opravách svařovacích a řezacích prací na lisové částí extraktoru společnosti PREOL a.s. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 17 hodin 10 minut.

 

(25)26. 5. 2022 Požár, kouř za domem – Litoměřice, Předměstí, Horova 1061/14.

Dne 26. 5. 2022 v 22 hodin 36 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka byla stažena při výjezdu ze stanice. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 22 hodin 37 minut.

 

(24)22. 5. 2022 Požár, kouř z okna – Litoměřice, Pokratice, Alfonse Muchy 417/22.

Dne 22. 5. 2022 v 21 hodin 18 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka byla stažena při cestě k zásahu operačním důstojníkem. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 21 hodin 22 minut.

 

(23)21. 5. 2022 Ostatní pomoc, dozor na soutěži – Litoměřice, Polepy.

Dne 21. 5. 2022 v 07 hodin 15 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka pomáhala z organizací a zabezpečení Okresního kola hry Plamen mládeže v Polepech. V případě potřeby i zajišťovala lékařskou pomoc. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 18 hodin 10 minut.

 

(22)18. 5. 2022 Ostatní pomoc, Požární dozor – Lovosice, Lovosice, Terezínská 1214.

Dne 18. 5. 2022 v 18 hodin 04 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka prováděla požární dozor při opravách svařovacích a řezacích prací na lisové částí extraktoru společnosti PREOL a.s... Jednotka se vrátila zpět na základnu v 23 hodin 55 minut.

 

(21)12. 5. 2022 Ostatní pomoc, Požární dozor – Lovosice, Lovosice, Terezínská 57.

Dne 12. 5. 2022 v 18 hodin 02 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka prováděla požární dozor při opravách a svařovacích prací na lisové částí extraktoru společnosti PREOL a.s... Jednotka se vrátila zpět na základnu dne 13.5.2022 v 05 hodin 00 minut.

 

(20)12. 5. 2022 Požár, na dvoře – Litoměřice, Litoměřice-Město, Dlouhá 187/33.

Dne 12. 5. 2022 v 16 hodin 09 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo událost se zahlásila veliteli zásahu z PS HZS Litoměřice a ten dal příkaz počkat jako záloha na místě události. Jakmile byl zásah ukončen členové jednotky pomohly s balením materiálu kolegům z HZS a poté se vrátily zpět na základnu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 17 hodin 09 minut.

 

(19)11. 5. 2022 Požár, hořící brzdy u vlaku – Litoměřice, Předměstí.

Dne 11. 5. 2022 v 11 hodin 42 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo událost se zahlásila veliteli zásahu z PS HZS Litoměřice a ten dal příkaz počkat jako záloha na místě události. Jakmile bylo vše vyřešeno byla jednotka povolána velitelem zásahu zpět na základnu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 12 hodin 09 minut.

 

(18)4. 5. 2022 Dopravní nehoda silniční, pět aut – Litoměřice, předměstí, Tyršův most.

Dne 4. 5. 2022 v 08 hodin 03 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka byla stažena při výjezdu k zásahu operačním důstojníkem. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 08 hodin 10 minut.

 

(17)24. 4. 2022 Ostatní mimořádné události – Zajištění činnosti KACPU - den.

Dne 24. 4. 2022 v 07 hodin 17 minut vyjela jednotka na místo události. Společně s kolegy z SDH Košťany, Střekov, Slavětín a Chabařovice jsme zajišťovali čistotu v prostorách před registrace a registračním centru, roznos potřebného humanitárního materiálu dle požadavků humanitárních organizací, přípravu žžadatelů k registraci a roztřídění žžadatelů o dočasné vízum dle preferencí. V prostorách registrace jsme rozmisťovali žbadatele již na stanovitě dle potřeby (ubytování, vízum, ÚP, VZP/OZP). V případě potřeby jsme plnili požadavky vedoucího směny z HZS Ústeckého kraje. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 20 hodin 35 minut.

 

(16)23. 4. 2022 Ostatní mimořádné události – Zajištění činnosti KACPU - den.

Dne 23. 4. 2022 v 07 hodin 14 minut vyjela jednotka na místo události. Společně s kolegy z SDH Telnice, Most a Kladruby jsme zajišťovali čistotu v prostorách před registrace a registračním centru, roznos potřebného humanitárního materiálu dle požadavků humanitárních organizací, přípravu žžadatelů k registraci a roztřídění žžadatelů o dočasné vízum dle preferencí. V prostorách registrace jsme rozmisťovali žžadatele již na stanovišti dle potřeby (ubytování, vízum, ÚP, VZP/OZP). V případě potřeby jsme plnili požadavky vedoucího směny z HZS Ústeckého kraje. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 20 hodin 30 minut.

 

(15)8. 4. 2022 Převoz humanitární pomoci – Do Ukrajinského Užhorodu.

Dne 8. 4. 2022 v 18 hodin 37 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka provedla společně z SDH Hrobce odvoz humanitární pomoci na Ukrajinu do města Užhorod za spolupráce Města a nadací Big Mat. Jednotka se vrátila zpět na základnu dne 10. 4.2022 v 00 hodin 10 minut.

 

(14)25. 3. 2022 Převoz humanitární pomoci – Do Ukrajinského Užhorodu.

Dne 25. 3. 2022 v 19 hodin 57 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka provedla společně z SDH Křešice a SDH Martiněves odvoz humanitární pomoci na Ukrajinu do města Užhorod za spolupráce Města a nadací Big Mat. Jednotka se vrátila zpět na základnu dne 27.3.2022 v 01 hodin 00 minut.

 

(13)22. 3. 2022 Požár, chatka – Litoměřice, Předměstí.

Dne 22. 3. 2022 v 05 hodin 27 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka stažena před výjezdem planý poplach.

 

(12)21. 3. 2022 Ostatní mimořádné události – Zajištění činnosti KACPU – noc.

Dne 21. 3. 2022 v 18 hodin 59 minut vyjela jednotka na místo události. Společně s kolegy z JSDHO Stebno-Podlešín a Bílina jsme zajišťovali čistotu v prostorách před registrace a registračním centru, roznos potřebného humanitárního materiálu dle požadavků humanitárních organizací, přípravu žžadatelů k registraci a roztřídění žžadatelů o dočasné vízum dle preferencí. V prostorách registrace jsme rozmisťovali žžadatele již na stanovišti dle potřeby (ubytování, vízum, ÚP, VZP/OZP). V případě potřeby jsme plnili požadavky vedoucího směny z HZS Ústeckého kraje. Jednotka se vrátila zpět na základnu dne 22.3.2022 v 08 hodin 04 minut.

 

(11)19. 3. 2022 Dopravní nehoda silniční – Litoměřice, předměstí, areál kasáren pod Radobýlem.

Dne 19. 3. 2022 v 15 hodin 36 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum a protipožární zabezpečení motocyklu. Dále pomáhala se zajištěním motocyklu a transportu pacienta do sanitního vozu. Motocykl byl předán kamarádovi a ten ho zaparkoval do garáže v prostoru kasáren kde mají dílnu a taky tam parkují. Vše bylo provedeno za přítomnosti policie ČR. Pacient byl odvezen RZP do Litoměřické nemocnice. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 17 minut.

 

(10)13. 3. 2022 Požár, tráva – Litoměřice, Pokratice.

Dne 13. 3. 2022 v 17 hodin 56 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka byla stažena během výjezdu operačním důstojníkem. Nebyla zapotřebí. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 18 hodin 04 minut.

 

(09)12. 3. 2022 Požár, statek – Budynì nad Ohří, Kostelec nad Ohří 13.

Dne 12. 3. 2022 v 11 hodin 23 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka při kondiční jízdě a provozní zkoušce plovoucího čerpadla v Radovesicích byla povolána operačním k požáru penzionu v Kostelci. Na místo události jsme dorazili souběžně s jednotkou z Budynì nad Ohří.

Po prvopočátečním průzkumu se dva členové jednotky vybavili dýchací technikou, bourací sekerou, trhacím hákem a páčidlem Hooligan. Když vstupovali do objektu byl v danou chvíli vypnut proud. Dotázali jsme se majitele objektu, čím vytápí. Ten uvedl, že topí kotly na zplynování. Byla provedena kontrola teploty kotlů (ty se nacházeli mimo zasažený objekt). Majiteli zadán úkol, aby teplotu monitoroval a případné prudké zvýšení teploty ihned zahlásil veliteli zásahu. Celou informaci jsme předali veliteli zásahu. V zasaženém objektu bylo zřízeno útočné vedení "D". Nejdříve bylo provedeno za pomoci bourací sekery rozebrání částí stěny v podkroví a prováděno hašení. Z důvodu ššpatného přístupu k ohnisku jsme se přesunuli o patro nížž, provedli rozebrání sádrokartonového stropu v koupelně za pomoci trhacího háku a provedli hašení v stropní části. Jeden člen jednotky pomáhal po celou dobu z hasebními pracemi zvenčí budovy.

Z CAS byla doplována voda do CAS JSDHO Budyně. Poté bylo společně s JSDHO Mšené-Lázně provedeno doplnění z Ohře v Radovesicích. Moto hodiny: 2Mh Doplnění: 9000 l...

Jednotka se vrátila zpět na základnu v 14 hodin 13 minut.

 

(08)11. 3. 2022 Asistence na hokejovém utkání – Litoměřice, Předměstí, Zahradnická 215/28.

Dne 11. 3. 2022 v 17 hodin 08 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém zápase Litoměřice – Prostějov. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 20 hodin 10 minut.

 

(07)11. 3. 2022 Ostatní mimořádné události – Zajištění činnosti KACPU - den.

Dne 11. 3. 2022 v 06 hodin 10 minut vyjela jednotka na místo události. Společně s kolegy z JSDHO Chabařovice a Střekov jsme zajišťovali čistotu v prostorách před registrace a registračním centru, roznos potřebného humanitárního materiálu dle požadavků humanitárních organizací, přípravu žžadatelů k registraci a roztřídění žžadatelů o dočasné vízum dle preferencí. V prostorách registrace jsme rozmisťovali žžadatele již na stanovišti dle potřeby (ubytování, vízum, ÚP, VZP/OZP). V případě potřeby jsme plnili požadavky vedoucího směny z HZS Ústeckého kraje. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 50 minut.

 

(06)10. 3. 2022 Asistence na hokejovém utkání – Litoměřice, Předměstí, Zahradnická 215/28.

Dne 10. 3. 2022 v 17 hodin 11 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém zápase Litoměřice – Prostějov. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 20 hodin 13 minut.

 

(05)10. 3. 2022 Ostatní mimořádné události – Zajištění činnosti KACPU - den.

Dne 10. 3. 2022 v 06 hodin 17 minut vyjela jednotka na místo události. Spoleènì s kolegy z JSDHO Boletice nad Labem jsme zajišťovali čistotu v prostorách před registrace a registračním centru, roznos potřebného humanitárního materiálu dle požadavků humanitárních organizací, přípravu žžadatelů k registraci a roztřídění žžadatelů o dočasné vízum dle preferencí. V prostorách registrace jsme rozmisťovali žžadatele již na stanovišti dle potřeby (ubytování, vízum, ÚP, VZP/OZP).Byl zajištěn jeden převoz osob do hotelu Vladimír v Ústí n/L... V případě potřeby jsme plnili požadavky vedoucího směny z HZS Ústeckého kraje. Odvoz na ubytování 3 km... Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 54 minut.

 

(04)9. 3. 2022 Ostatní mimořádné události – Zajištění činnosti KACPU - den.

Dne 9. 3. 2022 v 06 hodin 36 minut vyjela jednotka na místo události. Spoleènì s kolegy z JSDHO Jílové jsme zajišťovali čistotu v prostorách před registrace a registračním centru, roznos potřebného humanitárního materiálu dle požadavků humanitárních organizací, přípravu žžadatelů k registraci a roztřídění žžadatelů o dočasné vízum dle preferencí. V prostorách registrace jsme rozmisťovali žžadatele již na stanovišti dle potřeby (ubytování, vízum, ÚP, VZP/OZP).Spoleènì s příslušníky HZS Ústeckého kraje byla provedena výstavba dvou nafukovacích stanů, do kterých byl následně přenesen humanitární materiál(oblepení, obuv, nouzová lehátka, autosedačky, kočárky apod.). V případě potřeby jsme plnili požadavky vedoucího směny z HZS Ústeckého kraje. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 43 minut.

 

(03)4. 3. 2022 Odvoz humanitární pomoci – Slovensko – Ukrajinské hranice.

Dne 4. 3. 2022 v 20 hodin 57 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka prováděla odvoz humanitární pomoci na Ukrajinu do města Užhorod za spolupráce Města a nadací Big Mat. Jednotka se vrátila zpět na základnu dne 6.3.2022 v 03 hodin 18 minut.

 

(02)4. 3. 2022 Požární asistence – Litoměřice, Litoměřice-Město Máchovy schody 276/3.

Dne 4. 3. 2022 v 16 hodin 39 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka zajišťovala požární dozor pni uvítacím představení draka na mírovém náměstí, co symbolicky chrlil oheň. Jednalo se o začátek loutkového festivalu pro děti. Byl použit PHP Sněhový 2 kg na dohašení efektů. Byli jsme povoláni na žžádost MKZ Litoměřice. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 18 hodin 09 minut.

 

(01)15. 2. 2022 Dopravní nehoda silniční – Lovosice, převrácená hasičská cisterna.

Dne 15. 2. 2022 v 06 hodin 01 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka byla povolána na transport příslušníků HZS do lékařského zařízení. Po příjezdu na místo události se jednotka zahlásila veliteli zásahu z PS HZS Litoměřice. Ten rozhodl žže už není potřeba naší součinnosti při transportu do lékařského zařízení, a proto se mohla jednotka vrátit zpět na základnu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 06 hodin 36 minut.