Zásahy v roce 2021(22)29. 12. 2021 Asistence na hokejovém utkání – Litoměřice, Předměstí, Zahradnická 215/28.

Dne 29. 12. 2021 v 17 hodin 07 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém zápase Litoměřice – Přerov. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 20 hodin 09 minut.

(21)29. 12. 2021 Únik ropných látek – Bohušovice nad Ohří, Bohušovice nad Ohří – Přejezd P2313.

Dne 29. 12. 2021 v 15 hodin 31 minut vyjela jednotka na místo události, Jednota po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu z PS HZS Litoměřice a ten rozhodl abychom jim pomohly z oplachování silnice ze směru Nové Kopisty železniční přejezd do Keblic. Voda byla dodána z CAS 15 MAN HLT 201 jedním proudem, "C" cca 1500 l za použití detergentu dodaného z HZS PS Litoměřice. Jakmile bylo vše opláchnuto jednotka ukončila zásah a vrátila se zpět na základnu cestou načerpala vodu na PS HZS Litoměřice... Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 54 minut.

(20)29. 12. 2020 Ptačí chřipka likvidace chovu – Libotenice, Libotenice 153.

Dne 29. 12. 2021 v 7 hodin 17 minut byla vyhlášena pomoc.

29.12. 2+1 CAS 30 Družstvo po příjezdu na místo události bylo zástupcem velitele zásahu začleněno do druhé skupiny ze dvou, do kterých byly rozděleny zasahující jednotky. Vozidlo CAS 30 i s obsluhou bylo přiděleno ke stanovišti dekontaminace osob, kde působilo i v dalších dnech našeho zásahu. Byli jsme poučeni o chování v nebezpečném prostoru, jak bude probíhat celá činnost, o možnostech průběhu nákazy u lidí a jak se případně zachovat při projevech infikování v dalších dnech. Byla poskytnuta pomoc při stavbě stanů u stanoviště dekontaminace osob. V tento den jsme absolvovali dva vstupy do prostoru. Při prvním vstupu bylo naší činností chycení živé drůbeže, její umístění do přepravní nádoby a vyvezení z budovy ven a předání další skupině. Z CAS bylo zapůjčeno 8 ks hadic "B" a 1 ks "C". Ty posloužili k zavedení plynu ze zplynovacího vozu ke kontejnerům na usmrcení drůbeže. Tyto hadice budou odepsány. Při druhém vstupu do prostoru bylo naší činností v další hale úklid uhynulé drůbeže z podlahy, aby se umožnil přístup k uhynulé zvěři v klecích.

30.12. 3+1 CAS 30, DA V tento den nás čekali tři vstupu po prostoru. Při prvním vstupu bylo naším úkolem vyndávání uhynulé drůbeže z klecí a jejich transport do přistaveného kontejneru. Při dalších dvou vstupech jsme byli přiděleni na obsluhu kontejnerů. Činnost při jejich skládání, přesunech, přípravě na přesun a naložení na vozidla. Během dne došlo k závadě na vozidle CAS 30, nebylo možné otevřít vodu z cisterny a v pustit do čerpadla. Z důvodu nemožnosti odstranění závady na místě bylo vozidlo posláno zpět na zbrojnici a zde opraveno. Pro zasahující členy bylo vysláno vozidlo DA.

31.12. 5+1 CAS 30, DA. Opět jsme vstupovali do prostoru třikrát. Dva členové pokračovali v práci z předchozího dne a prováděli obsluhu kontejnerů. Zbývající členové prováděli vyndávání uhynulé zvěře z klecí a nakládání do přistavených kontejnerů. Při posledním vstupu se podařilo vyklidit prostor od všech uhynulých zvířat a tím byla naše činnost na místě události ukončena. Moto hodiny CAS 30/9000/540 S3HV 29.12. Mh-1 30.12. Mh-1 31-12. Mh-1 Poškozené hadice 8 ks "B" 1 ks "C" Jednotka se vrátila zpět na základnu dne 31.12.2021v 18 hodin 06 minut.

(19)12. 11. 2021 Požár, mateřská školka – Litoměřice, Žalhostice.

Dne 12. 11. 2021 v 10 hodin 24 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu namísto události se zahlásila veliteli zásahu. Byl vydán povel vyzbrojení IDP. Po lokalizaci požáru naši příslušníci vynesli do zasaženého patra přetlakový ventilátor a provedli odvětrání zasazeného patra. Poté polo provedeno odstranění a prolití předmětů, které by mohli způsobit nové zahoření v zasaženém kabinetu. Moto hodiny: 1 Mh. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 11 hodin 38 minut.

(18)24. 10. 2021 Požár, zápar uhlí v domě – Litoměřice, Předměstí, Purkyňova 1714 / 1.

Dne 24. 10. 2021 v 01 hodin 12 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka se po příjezdu zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal povel k vyzbrojení IDT a k přípravě na střídání zasahujících příslušníků HZS v prostoru kotelny. Po vybavení IDT se připravili ještě dvě lopaty. Poté jsme se pravidelně střídali ve vyklízení uskladněného uhlí. To bylo vyhazováno oknem anebo přes dopravníkový pás. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 05 hodin 18 minut.

(17)21. 10. 2021 Technická pomoc, poškozená střecha – Litoměřice, Žitenice – školka.

Dne 21. 10. 2021 v 16 hodin 06 minut byla jednotce ohlášena pomoc. Jednotka po příjezdu na místo události průzkumem zjistila že se jedná o 6 spadlých tašek nové střechy kontrolou přes půdní prostor vikýřem budovy. Budova mateřské školy je v majetku obce Žitenice. Namístě byla přítomná školnice p. Sipecká a ta byla obeznámena s rozsahem poškození střechy. Bylo dohodnuto že ať si na druhý den objednají pokrývače a že to lehce z půdy opraví a nebude zapotřebí žádné plošiny. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 22 minut.

(16)21. 10. 2021 Požár, sloupy vysokého napětí – Litoměřice, Předměstí, OZN.

Dne 21. 10. 2021 v 15 hodin 46 minut vyjela jednotka na místo události. Jednota po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu z PS HZS Litoměřice a ten rozhodl abychom chvíli byli jako záloha na místě události a poté když bylo vše vyřešeno nás propustil zpět na základnu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 06 minut.

(15)21. 10. 2021 Technická pomoc, padající tašky – Litoměřice, Žitenice, Pohořanská 118.

Dne 21. 10. 2021 v 15 hodin 12 minut vyjela jednotka na místo události, jednalo se o kulturní dům a zároveň obecní úřad v Žitenicích. Průzkumem bylo zjištěno že se jedná o 2 uvolněné střešní tašky + 2 Hřebenáče. Nikoho to v stávající dobu neohrožovalo. Na místě se nacházel pan Vaněk po domluvě bylo dohodnuto, že si to opraví druhý den až nebude foukat sami již už měli dohodnutou plošinu. Byla i kontaktována starostka obce p. Pavlíková. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 15 hodin 46 minut.

(14)9. 10. 2020 Asistence na zimním stadionu – Litoměřice, Zahradnická 215/28.

Dne 9. 10. 2020 v 16 hodin 43 minut byla vyhlášena pomoc. Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém utkání na zimním stadionu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 34 minut.

(13)2. 10. 2021 Technická pomoc, ZOČ – asistence – Litoměřice, předměstí.

Dne 2. 10. 2021 v 16 hodin 36 minut bylo ohlášeno jednotce. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 43 minut.

(12)14. 07. 2021 Požár, dodávka – Litoměřice, Velké Žernoseky 32.

Dne 14. 07. 2021 v 00 hodin 45 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka nezasahovala (odvolána před výjezdem).

5. 07. 2021 Požár, výbuch v Preolu – Lovosice, Terezínská 1214 areál Lovochemie.

Dne 5. 07. 2021 v 22 hodin 47 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal pokyn k ustavení vozu CAS 30/9000/574 a doplňování vody do statických CASek. Voda byla doplňována z hydrantové sítě a po snížení tlaku v soustavě bylo provedeno napojení na chladící věže. Během zásahu byli poškozeny 2 hadice „B“. V průběhu zásahu bylo zjišťováno, jaký hasební postup použít na Hexan. K ochlazování kotle byl používán monitor. Jednotka s CAS 15/3500/240 byla v jednu hodinu ranní vyslána zpět na základnu jako záloha za HZS PS Litoměřice. Zpět na místo události se vrátila na osmou hodinu. Doplněno 72000 litrů vody. Poškozeny dvě hadice „B“. Moto hod. Tatra: 10Mh Moto hod. Man: 1.5Mh

4. 07. 2021 Požár, plameny z lesa – Litoměřice, Velké Žernoseky 162.

Dne 4. 07. 2021 v 23 hodin 18 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka nevyjela, z důvodu nepřítomnosti členů.

16. 06. 2021 Požár, Plameny u zahradní školy – Litoměřice, Předměstí.

Dne 16. 06. 2021 v 14 hodin 45 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka nezasahovala (odvolána před výjezdem).

15. 05. 2021 Požár, chata ev.29 – Litoměřice, Velké Žernoseky 29.

Dne 15. 05. 2021 v 17 hodin 35 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka byla odvolána při cestě k zásahu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 18 hodin 01 minut.

23. 04. 2021 Požár, kouř u domu – Litoměřice, Předměstí, Stránského 2031 / 38.

Dne 23. 04. 2021 v 16 hodin 07 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka provedla průzkum jednalo se o pálení klestí ze stromu. Poté přijela jednotka ze stanice HZS PS Litoměřice a ta vše dořešila. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 13 minut.

14. 04. 2021 Požár, barely– Litoměřice, Předměstí.

Dne 14. 04. 2021 v 16 hodin 07 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka stažena před výjezdem.

5. 04. 2021 Technická pomoc, elektrocentrála zabezpečení provozu – Ústí nad Labem, Všebořice, Masarykova 342/380.

Dne 5. 04. 2021 v 11 hodin 05 minut byl vyhlášen poplach. Záloha na vlastní stanici suplování 2 výjezdu za HZS PS Litoměřice.

12. 03. 2021 Únik ropných produktů, nafta – Litoměřice město, Mírové náměstí.

Dne 12. 03. 2021 v 17 hodin 55 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu z PS HZS Litoměřice a ten dal pokyn k rozmetání sorbentu na ploše Mírového náměstí a přilehlé ulice Dlouhá. Vše bylo rozmeteno řádně 2x. Když bylo vše v pořádku a uklizeno technickými službami města, velitel HZS dal povel k navrácení na základnu. ednotka, se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 50 minut.

25. 02. 2021 Požár, hromada dřeva – Žitenice, Skalice.

Dne 25. 02. 2021 v 18 hodin 49 minut byl vyhlášen poplach. Po příjezdu prvního vozidla CAS 30 S3VH na místo události se osádka zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal povel k prohrabávání požářiště a doplňování vody do CAS 30 HZS PS Litoměřice. Druhé vozidlo CAS 15 M2Z zůstalo jako záloha na místě události u střelnice společně z CAS 20 Z HZS. Bylo doplněno 9000 litrů vody, ta byla zpětně doplněna na PS Litoměřice. Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 20 hodin 26 minut.

17. 02. 2021 Technická pomoc, sníh na střeše – Litoměřice, Předměstí, Švermova 348/17.

Dne 17. 02. 2021 v 11 hodin 37 minut byla ohlášena pomoc. Jednotka po příjezdu na místo události průzkumem zjistila že se jedná o zamrzlé okapy. Veškerá voda odtékala přes a tím se tvořily rampouchy a voda protékala do bytových prostor. Střecha byla o rozměru 4x7 m a ležela na ní výška sněhu cca 20 cm. Okapy byli zcela zaplněné ledem. Délka okapu 7 m. Výška ledu cca 15 cm. Dva hasiči se vyzbrojily lanem a zajišťovacím pásem a při jištění sníh ze střech odklidily a led z okapu dostaly ven pomocí hasičské sekerky. Vše bylo vyčištěno a předáno majitelce domu. Poté jednotka vše zabalila a vrátila se zpět na základnu. J ednotka se vrátila zpět na základnu v 12 hodin 53 minut.

3. 01. 2021 Požár, hoří cela ve věznici – Litoměřice, Předměstí, Veitova 1888/1.

Dne 3. 01. 2021 v 10 hodin 56 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka nezasahovala odvolána před výjezdem.