Zásahy v roce 2020(40)8. 10. 2020 Požár na balkoně – Litoměřice, Hynaisova 427/7.

Dne 8. 10. 2020 v 22 hodin 16 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka odvolána před výjezdem.


8. 10. 2020 Dopravní nehoda silniční – Litoměřice, Hlinná.

Dne 8. 10. 2020 v 09 hodin 10 minut bylo ohlášeno jednotce. Při cestě po silnici vedoucí ze Sebuzína do Litoměřic bylo za obcí Tlučen spatřeno vozidlo, které se nacházelo v pravotočivé zatáčce ( z jeho směru jízdy) mimo pozemní komunikaci. Okamžitě bylo spuštěno výstražné zařízení, oranžová alej na vozidle a zahájen průzkum místa události. Havarovaný vůz se nacházel na střeše a byl opřen o stromy. Ve chvíli našeho příjezdu se podařilo řidiči samo vyproštění z vozu. Řidič byl okamžitě osloven ohledně zdravotního stavu, a zda se na místě události nacházejí další osoby. Ten byl však v šoku a vůbec s námi nekomunikoval. Po prohlídce řidiče, vozu a blízkého okolí byla celá událost nahlášena na KOPIS přes radiostanici. Byla provedena opětovná obhlídka blízkého okolí, pro ujištění, zda byl muž ve voze opravdu sám. Nikdo jiný nalezen nebyl. Když se pán uklidnil, zjistili jsme, že je to cizí státní příslušník. Vzhledem k poloze vozu nemohlo být provedeno protipožární opatření v podobě odpojení akumulátorů. Snažili jsme se přesvědčit řidiče, aby se posadil a vyčkal příjezdu RZS. Ten odmítl. Do doby příjezdu jednotky HZS a posádky zdravotnické služby byla řízena kyvadlová doprava. Poté byl průjezd zcela přerušen pro vysazení osádky z helikoptéry, která se na místo události také dostavila. Po příjezdu vozidla RZA z PS Ústí n/L byla veliteli vozu předána informace o aktuální situaci. Ve stejný čas přijelo vozidlo zdravotnické služby, přiletěla helikoptéra a proveden výsadek dvou záchranářů. Následně dorazilo vozidlo CAS 20 HZS PS Ústí n/L. Velení na místě události převzal velitel družstva HZS. Naše DA, byla přesunuta o sto metrů blíže k obci Hlinná za zatáčku a zcela uzavřen průjezd. Po odjezdu RZS byl kyvadlově obnoven provoz a naše jednotka po souhlasu velitele zásahu odjela z místa události. Řízení dopravy převzala PČR. Jednotka, se vrátila zpět na základnu v 10 hodin 23 minut.


30. 09. 2020 Asistence na zimním stadionu – Litoměřice, Zahradnická 215/28.

Dne 30. 09. 2020 v 16 hodin 47 minut byla vyhlášena pomoc. Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém utkání na zimním stadionu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 56 minut.


26. 09. 2020 Asistence na zimním stadionu – Litoměřice, Zahradnická 215/28.

Dne 26. 09. 2020 v 16 hodin 37 minut byla vyhlášena pomoc. Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém utkání na zimním stadionu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 55 minut.


25. 09. 2020 ZOČ asistence na akci – Litoměřice, Michalovice 62.

Dne 25. 09. 2020 v 13 hodin 33 minut byla vyhlášena pomoc. Byl prováděn požární dozor na kulturní akci Vinařské Litoměřice. Ta se konala na parkovišti u Hvězdárny (Krajská ul.). Jednotka, se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 25 minut.


14. 09. 2020 Požár, špatně uhašené ohniště – Litoměřice.

Dne 14. 09. 2020 v 17 hodin 49 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka, po příjezdu na místo události provedla průzkum, kde se rozhodlo o prolití vysokotlakým proudem ohniště, které se nacházelo v travnatém porostu, co si nejspíš rozdělala dnešní omladina ze dříví, co našla okolo. Ohniště bylo asi o velikosti 0,5 m2. Namístě se nacházel oznamovatel. Na místo dorazila i hlídka policie ČR. Ohniště bylo prolito a rozhrabáno a poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Škoda na majetku dle posouzení nevznikla žádná. Jednotka, se vrátila zpět na základnu v 18 hodin 27 minut.

1. 09. 2020 Požár, kouř z fasády – Litoměřice, Michalovice 62.

Dne 1. 09. 2020 v 16 hodin 28 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka odvolána před výjezdem.

2. 08. 2020 Požár, okolo trafostanice – Litoměřice, Libochovany.

Dne 2. 08. 2020 v 10 hodin 56 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu na místo události dostala pokyn od velitele zásahu z PS HZS Litoměřice se přesunout do prostoru trafostanice cisternou a za pomocí jednoduchých hasicích prostředku hasit travnatou plochu v areálu trafostanice a pomocí 1 vysokotlakého proudu dohašovat ohniska. Při otáčení cisterny byl při couvání poškozen osobní automobil p. V s RZ 6U3 4031 tel: 777636376 Byl sepsán protokol o dopravní nehodě a pořízena fota. Vše bylo nahlášeno na operační středisko. Jednotka, se vrátila zpět na základnu v 12 hodin 09 minut.

1. 08. 2020 Požár, pole plamenem – Litoměřice, Žitenice.

Dne 1. 08. 2020 v 18 hodin 07 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka byla stažená při cestě k zásahu. Jednotka, se vrátila zpět na základnu v 18 hodin 23 minut.

21. 07. 2020 Požár, nákladní automobil – Litoměřice, Liběšice.

Dne 21. 07. 2020 v 16 hodin 34 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka odvolána při výjezdu.

20. 07. 2020 Požár, strniště – Litoměřice, Křešice.

Dne 20. 07. 2020 v 17 hodin 13 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu na místo události se spojila s velitelem zásahu z PS HZS Litoměřice a ten dal pokyn k rozvinutí útočného vysokotlakého proudu z CAS 30 a dohašování místa požářiště z levé strany a postupné prolívání. Poté bylo vše rozoráno vlastníkem pole. Jednotka se vrátila zpět na základnu a cestou doplnila vodu na HZS PS Litoměřice cca 1000 l. Jednotka, se vrátila zpět na základnu v 18 hodin 07 minut.

18. 06. 2020 Požár, dým – Litoměřice, Turgeněvova 618/18.

Dne 18. 06. 2020 v 18 hodin 32 minut byl vyhlášen poplach. Po příjezdu na místo události dal velitel z HZS PS Litoměřice pokyn, aby dva příslušníci pomohli s průzkumem a plošnou evakuací z bytů v domě. Jakmile, bylo vše provedeno, byl vydán pokyn na zálohu na místě události. Když vše bylo pod kontrolou byly jsme odvoláni zpět na základnu abychom držely pohotovost do chvíle, než se HZS PS Litoměřice vrátí na základnu. Jednotka, se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 06 minut.


3. 06. 2020 Požár, sušička – Litoměřice, Alfonse Muchy 421/8.

Dne 3. 06. 2020 v 7 hodin 38 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka stažena před výjezdem.


26. 05. 2020 Požár, kouř z bytu – Litoměřice, Stránského 1908/33 – Planý poplach.

Dne 26. 05. 2020 v 12 hodin 16 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka stažena při výjezdu. Jednalo se o planý poplach. Jednotka, se vrátila zpět na základnu v 12 hodin 30 minut.


22. 05. 2020 Požár, plameny z lesa – Žitenice – Planý poplach.

Dne 22. 05. 2020 v 21 hodin 52 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka stažena při výjezdu. Jednalo se o planý poplach. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 22 hodin 08 minut.


21. 05. 2020 Požár, suchá paseka – Litoměřice, Třebušín, Lovečkovice.

Dne 21. 05. 2020 v 17 hodin 53 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu z HZS PS Litoměřice a ten dal rozkaz o vybavení třech členů dýchací technikou a ty začali rozhrabávat požářiště a postupným prolíváním úseku co jim byl přidělen. CAS – 30 sloužila jako kyvadlová dodávka vody na místě události a jezdilo se pro ni na jezero Machčák do Třebušína, celkem bylo dodáno 20500 l vody. Když bylo vše uhašeno, tak se pomohlo s balením hadic a všech prostředků. Cestou bylo doplněno do CAS – 30cca 2500 l vody z hydrantové sítě v ulici Stránského v Litoměřicích. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 21 hodin 14 minut.


3. 05. 2020 Požár, požár v kuchyni – Litoměřice, Libochovany 102.

Dne 3. 05. 2020 v 14 hodin 47 minut byl vyhlášen poplach. Záloha na místě události. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 15 hodin 41 minut.


29. 04. 2020 Únik ropných produktů – Litoměřice, Lidl, Kamýcká 2273.

Dne 29. 04. 2020 v 16 hodin 09 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu na místo události průzkumem zjistila, že se jedná o skvrnu z provozních náplní olejů atd., nejspíš z automobilu co navštěvují prodejnu Lidl. Délka skvrny byla asi 22 metrů na šíři 1 metr podél obruby obchodu. Byl proveden zásyp sorbentem Wapex. Po vsáknutí byl všechen sorbent zameten a vložen do připravovaného jímacího barelu. Jednotka vše zabalila a vrátila se na základnu, kde byl sorbent ekologicky zlikvidován. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 35 minut.


25. 04. 2020 Požár, skládka SONO – Litoměřice, Čížkovice, Želechovice 48.

Dne 25. 04. 2020 v 22 hodin 28 minut byl vyhlášen poplach.

25.4. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu. Ten určil vozidlo CAS 30 HLT 202 pro kyvadlovou dopravu vody a vydal pokyn k vyzbrojení příslušníků NDT a přidělil požární úsek na levém požářišti. V průběhu střídání byla poskytnuta pomoc při výstavbě osvětlovacího balonu na pravém požářišti. V 2:13 bylo MU a pravé požářiště předáno pod velení JSDHo Litoměřice Jiřímu Zvolskému a levé požářiště pod velení jednotky Roudnice nad Labem. Vozidlo CAS 15 z Litoměřic bylo ustaveno jako stacionární čerpadlo na pravé požářiště a vozidla jednotek Roudnice v dolní a Čížkovic na horním části přiděleného levého úseku. Na MU se ještě nacházela jednotka Stebno s CAS 32. Místo události bylo procházeno, termo kamerou a sledována místa, kde se zvyšovala teplota. Tyto úseky byly prolévány vodou. Před odjezdem bylo předáno MU npor. Růžičkovi a označeny místa na požářišti, která vykazovali známky podpovrchového hoření 7:03 odjez HLT 201 z MU. CAS 30 HLT 202 zůstala na místě a zajišťovala dopravu vody (odjezd 19:47). CAS 30 HLT 202: Doprava vody 126 000 l ze závlahy CAS 15 HLT 201: dodaná voda - Čížkovice 8000 l - Roudnice 21000 L - Stebno 9000 L - Litoměřice SDH 9000 l. Jednotka se vrátila zpět na základnu 30. 04. 2020 v 19 hodin 17 minut.

28.5. Po příjezdu byl jednotce přidělen na levý úsek, zde v horní části stála jako stacionární čerpadlo HLT 201 a za pomoci bagru proběhlo rozkrytí rizikového místa a provedeny hasební práce za použití dvou proudů "C". V 16:00 se vozidlo přesunulo na odstavnou plochu a byl nařízený odpočinek příslušníků jednotky na noční směnu. V 20:15 bylo místo události předáno VD JSDHo Litoměřice Jiřímu Zvolskému do 4:00. Na místě události se nacházeli ještě jednotky Čížkovice, Liběšice a Vrbice u Polep. V 20:20 došlo k přistavení vozidla HLT 201 na pravý úsek k zajištění dozoru nad úsekem a zajištění osvětlení výsuvným stožárem napájeného z elektrocentrály. CAS 20 z Čížkovic byla přesunuta na levý úsek pro zajištění dohledu. Během noci byli prováděny kontroly MU term kamerou. Nebyly zjištěny žádné známky rozšiřujícího se hoření. Ve 4:00 předáno MU Martinu Libjakovi. Ten je V 7:00 předal. HLT 202 prováděla kyvadlovou dopravu vody. CAS 30 HLT 202: Doprava z čerpacího stanoviště v Lovosicích 36 000L ze závlahového systému 108 000 l. CAS 15 HLT 201: dodaná voda: Litoměřice 21 000 l. Roudnice 8 000 l. Chotiměř 9 000 l. Měrunice 30 000l. HZS Litoměřice 9 000 l. Cítoliby 8 000 l. Brozany 8 000 l. Hrobčice 8 000 l. Úherce 4 000 l. Panenský Týnec 16 000l. Povrly 18 000l. Boletice 16 000 l. Malečov 6 600 l. Liběšice 9 000 Došlo k poškození dvou hadic "C" a jedné hadice "B"

30.4. Po příjezdu na místo události byla vozidly HLT 201 a 202 zajištěna kyvadlová doprava vody. Členové jednotky od 17: 00 začali s uklízením veškerého materiálu, (hadice, stan týlového zabezpečení atd.) CAS 15 HLT 201: ze závlahy 4 000 l. CAS 30 HLT 202: ze závlahy 36 000 l. . Jednotka se vrátila zpět na základnu 30. 04. 2020 ve 19 hodin 17 minut.


9. 04. 2020 Dopravní nehoda, náraz do budovy – Litoměřice, Švermova 2099/16.

Dne 9. 04. 2020 v 17 hodin 40 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka byla stažena při cestě k zásahu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 18 hodin 13 minut.

2. 04. 2020 Požár, plamen na balkoně – Litoměřice, Stavbařů 2003/4.

Dne 2. 04. 2020 v 14 hodin 36 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka byla stažena před výjezdem.

18. 03. 2020 Ostatní pomoc, rozvoz potravin – Litoměřice, Na Valech.

Dne 18. 03. 2020 v 12 hodin 42 minut byla vyhlášena pomoc. Na žádost krizového štábu města, byla jednotka požádána o rozvoz potravinových balíčků pro seniory, které byli připraveni na městském úřadě a rozvezeny za asistence sociálních pracovníků městského úřadu dle seznamu. Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 13 hodin 56 minut.

9. 03. 2020 Požár, plastový odpad – Litoměřice, Lovosice, Prosmycká 88/2.

Dne 9. 03. 2020 v 20 hodin 23 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka se po příjezdu na místo události zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal pokyn k vybavení tří členů NDT, pro případ nutnosti. Členové za použití jednoho proudu „C“ prováděli prolévání plastového odpadu, který byl vyvážen čelním nakladačem z haly zasažené požárem. Z CAS 30/9000/540 S3VH byla doplňována voda do CAS 24/2500/400 S2Z PS Lovosice. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 22 hodin 19 minut.

7. 03. 2020 Asistence na zimním stadionu – Litoměřice, Zahradnická 215/28.

Dne 7. 03. 2020 v 16 hodin 31 minut byla vyhlášena pomoc. Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém utkání na zimním stadionu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 55 minut.

29. 02. 2020 Asistence na zimním stadionu – Litoměřice, Zahradnická 215/28.

Dne 29. 2. 2020 v 16 hodin 34 minut byla vyhlášena pomoc. Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém utkání na zimním stadionu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 53 minut.

21. 02. 2020 Požár, kouř z okna – Litoměřice, Novobranská 136/8.

Dne 21. 02. 2020 v 15 hodin 29 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka, byla stažena ještě před výjezdem neboť, se jednalo o planý poplach, potraviny na plotně.

15. 02. 2020 Asistence na zimním stadionu – Litoměřice, Zahradnická 215/28.

Dne 15. 2. 2020 v 16 hodin 32 minut byla vyhlášena pomoc. Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém utkání na zimním stadionu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 52 minut.

15. 02. 2020 Požár, hotel – Litoměřice, Želetická 805/12.

Dne 15. 02. 2020 v 15 hodin 29 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka byla odvolána, že se jednalo o malý požár a byl vlastníma silami zdolán majitelem. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 07 minut.

12. 02. 2020 Asistence na zimním stadionu – Litoměřice, Zahradnická 215/28.

Dne 12. 02. 2020 v 17 hodin 19 minut byla vyhlášena pomoc. Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém utkání na zimním stadionu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 55 minut.

10. 02. 2020 Technická pomoc, strom na cestě u golfového hřiště – Litoměřice.

Dne 10. 02. 2020 v 16 hodin 09 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka provedla rozřezání a odklizení zlomené větve. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 18 hodin 10 minut.

10. 02. 2020 Technická pomoc, tašky ze střechy – Litoměřice, Jasmínová 600.

Dne 10. 02. 2020 v 16 hodin 09 minut bylo ohlášeno jednotce. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum. Jednalo se o krajové tašky, které vítr přizvedl a hrozil jejich pád případné sjetí po střeše. Za pomoci nastavovacího žebříku byla krytina umístěna zpět na místo. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 53 minut.

10. 02. 2020 Technická pomoc, střecha – Litoměřice, Michalská 274/21.

Dne 10. 02. 2020 v 14 hodin 56 minut byl vyhlášen poplach. Po příjezdu na místo události (nebezpečný prostor byl již ohraničen bezpečnostní páskou) jsme provedli zajištění prostoru pod střechou, ohlídku prostoru střechy a kontaktovali se majitelkou objektu. Bylo zjištěno, že obě nároží střechy mají uvolněnou hřebenovou krytinu a hrozí její zřícení. Místo bylo nepřístupné z půdního prostoru a tak bylo přes operační středisko zažádáno o AZ 30. Těsně před příjezdem jsme začali s odklonem dopravy, za pomoci městské policie aby bylo možno postavit na vhodné místo a zároveň nedošlo ke zranění osob a zvířat. Vozidlo se dostavilo na místo události při cestě z přechozího zásahu. Společně s ním přijela vozidla VEA a CAS 30. Po ustavení techniky bylo provedeno sundání čtyř hřebenáčů, které byli předáni majiteli. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 15 hodin 43 minut.

10. 02. 2020 Technická pomoc, solární panely na kolejích – Litoměřice, Žernosecká.

Dne 10. 02. 2020 v 12 hodin 14 minut bylo ohlášeno jednotce. Po příjezdu na místo události v Přívozní ulici byla již hlídka policie ČR a pracovník SŽDC. Na železničním svršku byly solární panely, které odlétli ze střechy stavebnin D + B (Big Mat), které se nacházejí na Žernosecké ulici nad tratí. Bylo částečně porušeno trakční vedení. Za spolupráce s policisty a pracovníka SŽDC bylo provedeno odstranění solárních panelů a jejich nosné konstrukce z kolejiště a z prostoru nad ním. Poté se na místo události dostavil velitel čety HZS PS Litoměřice spolu s CAS 30 na kontrolu místa události. Odeslal hlídku PČR, aby zajela do stavebnin a informovala je o stavu události, a oznámit jim, ať si odvezou solární panely. Pak se jednotka HZS vydala do objektu stavebnin. V 13:45 bylo na žádost vlakvedoucích obou souprav, které zde stály, abychom provedli transport osob mezi vlaky. Celkem bylo převedeno osm osob. Na místo události se dostavili pracovníci ze stavebnin a provedli naložení a odvoz solárních panelů. Na místo události se dostavili pracovníci SŽDC na odstranění závady na troleji. HZS SŽDC V 13:52 na místo události přijeli hasiči SŽDC z Ústí nad Labem a provedli kontrolu kolejiště a odjeli v 14:01 na další událost. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 14 hodin 56 minut.

10. 02. 2020 Technická pomoc, spadlí strom – Litoměřice, Litoměřice.

Dne 10. 02. 2020 v 12 hodin 14 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Na místě stál autobus a před ním se nacházel strom, který byl spadlí přes celou komunikaci a částečně opřen o telegrafní dráty. Bylo provedeno rozřezání a odstranění mimo komunikaci. Po odstranění překážky jsme dostali informaci od projíždějícího řidiče, že asi o pět set metrů dále je strom, který se také zlomil a částečně zasahuje do komunikace. Ten již nalézal v katastru obce Malíč. Opět byl rozřezán a uložen mimo komunikaci. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 12 hodin 59 minut.

28. 01. 2020 Technická pomoc, spadlí strom – Litoměřice, Kamýcká 2292.

Dne 28. 01. 2020 v 17 hodin 04 minut byl vyhlášen poplach. Po příjezdu na místo události se na místě nacházela posádka s AZ 30 z PS HZS Litoměřice a prováděla odřezávání stromu. S velitelem AZ bylo dohodnuto o započetí osvětlení místa události z výsuvného stožáru z naší CAS 15, které bylo ihned zahájeno a prováděno po celou dobu zásahu. Krátce na to přijelo druhé vozidlo CAS 20 z PS Litoměřice. Z velitele družstva bylo dohodnuto, že jejich posádka se vrátí zpět na základnu a mi budeme spolupracovat s posádkou AZ při odstraňování zbývajících dvou stromů, které ohrožovali okolí. Naši dva proškolení členové na práci s motorovou pilou, se vyzbrojili potřebnými ochrannými pomůckami a motorovou pilou. Každý z nich pak z koše AZ 30 za pomoci obsluhy provedl odřezání nebezpečných částí stromů. Během provádění těchto prací odjela dvoučlenná hlídka městské policie, která odkláněla dopravu. Naši dva příslušníci se vydali na jejich pozice pro střídání. Zpět se již vrátil jen jeden příslušník MP. Po odstranění nebezpečných stavů, byla celá pozemní komunikace uklizena. Byly vytvořeny hromady, mimo komunikaci v bezpečném prostoru, které měli dle domluvy přijet druhý den odklidit TSM Litoměřice. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 31 minut.

27. 01. 2020 Požár, rodinný dům – Litoměřice, Žalhostice.

Dne 27. 01. 2020 v 16 hodin 04 minut byl vyhlášen poplach. Po příjezdu na místo události bylo velitelem HZS PS Litoměřice zjištěno, že se jedná o planý poplach a jednotka byla vrácena zpět na základnu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 38 minut.

25. 01. 2020 Asistence na zimním stadionu – Litoměřice, Zahradnická 215/28.

Dne 25. 01. 2020 v 16 hodin 30 minut byla vyhlášena pomoc. Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém utkání na zimním stadionu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 33 minut.

22. 01. 2019 Asistence na zimním stadionu – Litoměřice, Zahradnická 215/28.

Dne 22. 01. 2019 v 17 hodin 12 minut byla vyhlášena pomoc. Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém utkání na zimním stadionu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 20 hodin 09 minut.

20. 01. 2019 Asistence na zimním stadionu – Litoměřice, Zahradnická 215/28.

Dne 20. 01. 2019 v 17 hodin 08 minut byla vyhlášena pomoc. Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém utkání na zimním stadionu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 20 hodin 09 minut.

4. 01. 2020 Požár, chatka – Litoměřice, Plešivecká 1865/25.

Dne 4. 01. 2020 v 04 hodin 08 minut byl vyhlášen poplach. Členové jednotky po příjezdu na místo události, se na pokyn velitele zásahu vybavili kopáči a páčidlem. Bylo prováděno prohrabávání požářiště a rozebírání části konstrukce kvůli dohašovacím pracím. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 05 hodin 22 minut.