Zásahy v roce 2018


(23)30. 12. 2018 Technická pomoc – strom přes cestu, Litoměřice Mostná hora.

Dne 30. 12. 2018 v 13 hodin 56 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Jednalo se o strom délky 12m a průměru 30cm. Strom byl spadlý přes silniční komunikaci vedoucí k restauraci na Mostné hoře. Bylo provedeno rozřezání, odstranění mimo cestu a zametení. Po ukončení zásahu se vše zabalilo a jednotka se vrátila zpět na základnu ve 14 hodin 41 minut.
Odkaz Litoměřický deník

24. 09. 2018 Ostatní pomoc – Litoměřice, Zahradnická - asistence na zimním stadionu.

Dne 24. 09. 2018 v 17 hodin 25 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka prováděla požární asistenci při hokejovém zápase na žádost Města Litoměřice. Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 20 hodin 25 minut.

17. 09. 2018 Požár, únik čpavku – taktické cvičení – Litoměřice, Zahradnická 215/28.

Dne 17. 09. 2018 v 09 hodin 01 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal povel k vybavení členů dýchací technikou. Po vystrojení, členové jednotky zaujali pozici před vstupem do objektu, kde byla zřízena vodní clona a přebírali zde evakuované osoby z objektu. Úkolem bylo zajistit, aby se evakuované osoby nerozprchli a prošli dekontaminací. Na tuto činnost si je přebírali příslušníci HZS. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 11 hodin 12 minut.

16. 09. 2018 Požár kůlny, Litoměřice, Žitenice.

Dne 16. 09. 2018 v 11 hodin 58 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu ze PS Litoměřice a ten dal pokyn k vytvoření 3 útočných proudů a 4 příslušníci se vybavili kopáčem a začaly rozhrabovat požářiště a zároveň prolévat a rozebírat torzo kůlny. Strojník zřídil vedení na doplňování vozidel HZS vodou, která se doplnila a jela se dočerpat do areálu Městské nemocnice Litoměřice do prostoru příjem pacientů pohotovost z hydrantu 3500 l. Po ukončení zásahu se vše zabalilo a jednotka se vrátila zpět na základnu ve 13 hodin 44 minut.

2. 09. 2018 Požár – Litoměřice, ul. Žernosecká č. p. 2226.

Dne 2. 09. 2018 v 11 hodin 23 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka odvolána při výjezdu na místo události. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 11 hodin 24 minut.

26. 08. 2018 Požár, doutná uhlí ve sklepě – Litoměřice, Terezín – ul. Pražská č. p. 302.

Dne 26. 08. 2018 v 08 hodin 26 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu ze PS Litoměřice a ten dal pokyn k vyzbrojení 4 hasičů dýchací technikou a ty šli střídat ostatní hasiče při vynášení v kýblech doutnajícího uhlí ze sklepa domů. Celkem strávily asi 2:30 v dýchací technice. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu a deratizovala vše, co bylo použito, a doplnila a dofoukala použité vybavení. Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 12 hodin 14 minut.

17. 08. 2018 Požár, kouř z oken – Litoměřice, ul. Revoluční č. p. 1834/8.

Dne 17. 08. 2018 v 22 hodin 31 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka nezasahovala, jednalo se o planý poplach. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 22 hodin 43 minut.

1. 08. 2018 Požár – Prackovice nad Labem, u kostela, tráva plamenem.

Dne 1. 08. 2018 v 11 hodin 37 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka nevyjela z důvodu nepřítomnosti posádky, protože byly v práci.

22. 07. 2018 Požár, strniště a obilí – Litoměřice, Hlinná.

Dne 22. 07. 2018 v 12 hodin 05 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 12 hodin 35 minut.

9. 07. 2018 Požár, kombajn – Litoměřice, Trnovany.

Dne 9. 07. 2018 v 20 hodin 26 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka byla stažena. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 20 hodin 28 minut.

8. 07. 2018 Požár, část louky a lesa – Litoměřice, Hlinná.

Dne 8. 07. 2018 v 19 hodin 15 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal příkaz k doplnění vody z obou CAS o celkovém objemu 12 500 litrů vody. Ta byla dočerpána s hydrantové sítě v ulici Stránského. Jednalo se o planý poplach. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 58 minut.

4. 07. 2018 Požár – Bohušovice nad Ohří 2.

Dne 4. 07. 2018 v 21 hodin 26 minut byl vyhlášen poplach. Jednalo se o planý poplach.

4. 07. 2018 Požár, pole – Lhota nad Labem.

Dne 4. 07. 2018 v 14 hodin 58 minut byl vyhlášen poplach. Jednalo se o planý poplach. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 15 hodin 12 minut.

4. 07. 2018 Požár, pole žita – Prackovice nad Labem, Litochovice nad Labem 21.

Dne 4. 07. 2018 v 11 hodin 39 minut byl vyhlášen poplach.

4. 7. 2018 Požár, hašení trávy a lesa podél trati – Ústecký, Litoměřice, Prackovice nad Labem hoří les.

Dne 4. 7. 2018 v 11 hodin 22 minut vyjela jednotka na místo události. Místo provádění zásahu jednotky JSDHo Litoměřice se nacházelo v prostoru vyhlídky Porta Bohemica. Jednotka po příjezdu na místo události v počtu 1+1 z T815-7 CAS 30/9000/540 se zahlásila veliteli bojového úseku. Z důvodu velkého nedostatku hasební vody byla zřízena kyvadlová doprava. Voda byla dopravována z čerpacího stanoviště, které bylo zřízeno u řeky Labe, 20 m od křížení komunikací 1/30 a 24722. Voda byla dodávána dle potřeby do různých bojových úseků. V 18°° h. byli členové jednotky vystřídáni. V dané chvíli a místě se nacházel početní stav 3+1. Dva příslušníci byli přiděleni do bojového úseku k jednotce Chotiměř a zbývající se podíleli na dopravě hasební vody. Po 21°°h. byl velitelem z HZS PS Litoměřice proveden průzkum a nařízeno dohašení několika ohnisek. Pak se jednotky, dle jeho nařízení, postupně začali na svých úsecích stahovat. Naše jednotka byla vyčleněna jako požární dozor v dané oblasti. Úkolem bylo monitorování místa zásahu, případné hašení či povolání dalších jednotek v případě nutnosti přes operačního důstojníka. V průběhu průzkumu bylo zřetelně nalezeno celkem devět ohnisek. Pět z nich bylo bezprostředně po jejich nalezení uhašeno. Další čtyři se nacházeli v nedostupné části terénu a tak byli monitorovány, zda se nerozšiřují. Před druhou hodinou ranní nám bylo prostřednictvím operačního důstojníka oznámeno rozšiřující se ohnisko v prostoru nad tratí č. 090 na traťovém kilometru 501. Jednotka se přemístila do určeného prostoru. Za použití nastavovacího žebříku byla zdolána betonová zeď ve viaduktu. Na uhašení ohniska bylo použito vysokotlakého proudu. V průběhu hasebních prací se na místo dostavila jednotka SŽDC Ústí nad Labem. Ta provedla uzemnění trakční troleje a za pomocí term kamery vyhledávala další ohniska. Po uhašení se naše jednotka vrátila zpět na své stanoviště. To se již zde nacházela jednotka JSDHo Prackovice nad Labem, která přebírala dozor nad místem události. Celý prostor byl procházen a byly předány informace o rizikových úsecích. Po předání se jednotka vrátila zpět na základnu v 19 hodin 57 minut. Za daný hasební den bylo dovezeno deset cisteren hasební vody o objemu 90 000 litrů vody. V8°°h. byla jednotka opět povolána na místo události. Vyjela v počtu 3+1 z T815-7 S3VH CAS 30/9000/540. Po příjezdu jí byl přidělen s tejný prostor jako v předešlých hodinách u vyhlídky Porta Bohemica. Velitel úseku byl příslušník HZS PS Litoměřice podpraporčík Milan Truchlý. V úseku byla postavena T815-7 CAS 30/9000/540 PS Litoměřice, do které byla prováděna dodávka vody a odtud rozváděna dle potřeby na požářiště. Tři naši příslušníci byli určení na provádění hasebních prací. Ty prováděli za pomoci dvou vodních proudů „C“ a monitorem upevněným na přenosné roznožce. Cisternou byla kyvadlově dopravována voda z čerpacího stanoviště, které se nacházelo na stejném místě jako v předešlý den. V odpoledních hodinách přijela KTA CN s PHM. Na pokyn velitele zásahu byly doplněny pohonné hmoty. Naší jednotkou bylo odebráno 138 litrů nafty. Bylo dovezeno dvanáct cisteren hasební vody o celkovém objemu 108 000 litrů vody. Jednotka se vrátila zpět na základnu 5. 07. 2018 v 19 hodin 31 minut.
Odkaz Litoměřický deník Odkaz Litoměřický deník Odkaz Litoměřický deník

4. 07. 2018 Požár, pole – Litoměřice, Lhota nad Labem č. p. 100.

Dne 4. 07. 2018 v 11 hodin 21 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 12 hodin 06 minut.

21. 06. 2018 Požár, pole – Litoměřice, Kamýk, Žernoseky na Libochovany.

Dne 21. 06. 2018 v 12 hodin 33 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka nevyjela z důvodu nepřítomnosti posádky, protože byly v práci.

2. 05. 2018 Požár, vlak – za mašinou cisterna – Litoměřice.

Dne 2. 05. 2018 v 13 hodin 20 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka byla stažena při výjezdu ze stanice ve 13 hodin 21 minut.

1. 05. 2018 Požár, nákladní auto – Litoměřice, Žalhostice.

Dne 1. 05. 2018 v 23 hodin 44 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal pokyn k vystrojení čtyř členů ochrannými dýchacími přístroji. Po vystrojení tito příslušníci vystřídali příslušníky HZS u dvou vodních proudů „C“ a započali s hasebními pracemi. Postupně byly dohašovány ohniska požáru na zasažených nákladních vozidlech. Po této činnosti, se za použití termo kamery, provedlo zchlazování rozžhavených částí automobilů. Mezi tím, bylo z vozidla CAS 30 doplněno 4500 litrů do prvního výjezdu HZS – CAS 20. Jednotka ukončila poplach na základně v 2. 05. 2018 01 hodin 27 minut.

26. 2. 2018 Ostatní pomoc, transport pacienta – Lovosice, Kostelní 903/22.

Dne 26. 2. 2018 v 18 hodin 12 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka byla stažena před výjezdem ze stanice.

4. 2. 2018 Požár rekreační chaty – Ústecký, Litoměřice, Liběšice u obce Horní Chobolice.

Dne 4. 2. 2018 v 16 hodin 32 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal pokyn k vybavení izolační dýchací technikou. Čtyři členové se jí vyzbrojili. Příslušníci v dýchací technice vynášeli z objektu cenné věci a dokumenty. Po ukončení této činnosti, se na pokyn velitele zásahu přesunuli do prvního nadzemního podlaží nalevo od schodiště a začali s rozebíráním sádrokartonových konstrukcí stropu a dohašování ohnisek. Celý prostor byl monitorován, termo kamerou. Po konzultaci s VZ se družstvo přesunulo na půdu a provedli hasební práce i štítové stěny. Po ukončení prací pomohli s úklidem vybavení zasahujících jednotek. Zbytek jednotky byl připraven na zásobování hasební vodou. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 57 minut.
Odkaz Litoměřický deník

22. 1. 2018 Požár – Litoměřice, zahrádkářská kolonie, hoří chata.

Dne 22. 1. 2018 ve 13 hodin 29 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal povel postupnému rozebírání konstrukce chaty a provádění hasebních prací. K práci bylo použito páčidlo a kopáče. Na hasební práce již rozvinutý proud „C“ od HZS. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 15 hodin 39 minut.
Odkaz Litoměřický deník

20. 1. 2018 Požár – Žitenice, Litoměřická 17.

Dne 20. 1. 2018 v 11 hodin 12 minut byl vyhlášen poplach. Plameny z okna. Jednotka nevyjela. Jednotka ukončila poplach na základně v 11 hodin 15 minut.