Zásahy v roce 2016


(14)28. 12. 2016 Požár zahradní chatky – okres Litoměřice, předměstí Radobýl- Žernosecká 762/24.

Dne 28. 12. 2016 ve 06 hodin 48 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu na místo události převzala pokyny od velitele zásahu z PS Litoměřice a rozbalila 1 útočné vedení C a počala hasit unibuňku která byla celá v plamenech. Velikost buňky byla asi 3,5x7m. Jakmile byly hlavní plameny zneškodněny, začalo se s rozebíráním a dohašováním. Když bylo vše uhašeno, sbalil se materiál a jednotka se vrátila zpět na základnu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 08 hodin 07 minut.

20. 12. 2016 Požár dřevníku na Hlinné –okres Litoměřice, Hlinná.

Dne 20. 12. 2016 ve 07 hodin 45 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka byla na místě události jako záloha. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 08 hodin 32 minut.
Odkaz Litoměřický deník

16. 11. 2016 Požár sazí v komínovém tělese – prasklá zeď – Žitenice, Skalice 80.

Dne 16. 11. 2016 ve 14 hodin 47 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka se po příjezdu na místo události zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal pokyn k vybrání paliva z kotle a vyčištění komínového tělesa vybíracím otvorem od sazí. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 11 minut.

11. 10. 2016 Požár, rodinný dům – Litoměřice Lidická 53/3.

Dne 11. 10. 2016 ve 21 hodin 08 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka vyjela na místo události a sloužila jako záloha. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 21 hodin 50 minut.

27. 8. 2016 Požár, nízké budovy – Litoměřice – Předměstí Žitenická 2085.

Dne 27. 8. 2016 ve 06 hodin 32 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka stažena před výjezdem.

18. 8. 2016 Požár, lesní, polní porost, tráva – Litoměřice – Předměstí.

Dne 18. 8. 2016 ve 14 hodin 26 minut vyjela jednotka na místo události. Po příjezdu na místo události jsme se zahlásili veliteli zásahu, který nám přidělil úsek postižený požárem a postupovali jsme ze severu na západ. Dva příslušníci hasili požár pomocí vysokotlakého proudu a třetí příslušník pomocí lopaty prováděl konečné dočištění uhašeného prostoru. Po prolití celého zasaženého prostoru a vyčerpání zásoby vody nás velitel zásahu poslal, zpět na základnu. Jednotka, se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 14 minut.
Odkaz Litoměřický deník

12. 8. 2016 Požár, lesní, polní porost, tráva – Libochovany – Řepnice.

Dne 12. 8. 2016 ve 22 hodin 04 minut vyjela jednotka na místo události, Jednotka odvolána při cestě na místo události. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 22 hodin 25 minut.

27. 7. 2016 Technická pomoc, čerpání vody – Litoměřice – předměstí Nádražní 16.

Dne 27. 7. 2016 v 16 hodin 29 minut vyjela jednotka na místo události, po příjezdu na místo události provedla průzkum a označila místo události dopravními kužely. Jednalo se o zaplavení komunikace č. 261 v prostoru před Dolním nádražím v ulici Nádražní 16 v Litoměřicích. Byla zasažena plocha o rozměrech 170m x 10m x 0,20m. V prostoru zatopení se nacházela dvě vozidla, která zde po vzájemné kolizi zůstala stát. Velitel zásahu požádal KOPIS o zavolání hlídky policie ČR na místo události k vyřešení dopravní nehody a k regulaci dopravy. Jednotka provedla odčerpání vodní laguny kanalizace dvěma plovoucími čerpadel. Doprava byla řízena příslušníky JSDHo a hlídkou PČR kyvadlově, aby nedošlo k ohrožení zasahujících hasičů a techniky. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 18 hodin 07 minut.

24. 6. 2016 Taktické cvičení, Požár výškové budovy – Litoměřice – předměstí Čelakovského 1007/8.

Dne 24. 6. 2016 v 21 hodin 28 minut vyjela jednotka na místo události, po příjezdu na místo události jsme se spojily s velitelem zásahu ze PS HZS Litoměřice a ten dal pokyn, aby se pět členů vybavilo dýchacími přístroji a začaly s hašením a evakuací osob. Tři členové evakuovali přes mobilní výsuvný žebřík z balkónu domu. Dva vytvořily útočný proud a hasily prostor kuchyně zvenčí. Jeden pomohl kolegům z HZS při vynášení zraněné osoby z domu. Po skončení zásahu se vše zabalilo a jednotka se vrátila zpět na základnu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 22 hodin 51 minut.

1. 6. 2016 Požár nízké budovy – okres Litoměřice, Litoměřice – předměstí Liškova.

Dne 1. 6. 2016 v 17 hodin 19 minut vyjela jednotka na místo události, kde se spojila s velitelem z PS HZS Litoměřice a ten dal pokyn, abychom byly jako záloha pro případné vystřídání. Když byl zásah ukončen, tak jsme pomohly se sbalením matriálu a jednotka se vrátila zpět na základnu v 18 hodin 23 minut.

26. 5. 2016 Taktické cvičení Lovochemie.

Dne 26. 5. 2016 v 09 hodin 20 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu na místo události společně z kolegy HZS PS Litoměřice postavila dekontaminační zařízení na očistu osob a pak pomáhala při očistě kontaminovaných osob. Jeden příslušník naší jednotky byl vybaven dýchacím přístrojem a oblečen do lehkého chemického obleku aby pomáhal při svlékání z chemických obleků po dekontaminaci. Zbytek členů pomáhal při oblékaní atd. Po skončení pomohla vše sbalit a vrátila se zpět na základu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 12 hodin 31 minut.
foto

23. 5. 2016 Technická pomoc, čerpání vody – okres Litoměřice, Litoměřice – předměstí Nádražní.

Dne 23. 5. 2016 v 20 hodin 17 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události se spojila s velitelem zásahu ze stanice HZS PS Litoměřice a ten dal příkaz nasazení dvou plovoucích čerpadel, aby byla co nejrychleji odčerpaná laguna ze silnice směrem na Křešice. Jeden člen pomáhal se řízením dopravy na místě události. Jakmile bylo odčerpáno, vše se zabalilo a jednotka se vrátila zpět na základnu ve 21 hodin 41 minut.
foto

26. 4. 2016 Požár, nízké budovy – okres Litoměřice, Litoměřice – předměstí Dělová cesta.

Dne 26. 4. 2016 ve 20 hodin 52 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka byla na místě události jako záloha pro případ posily. Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 22 hodin 00 minut.

28. 3. 2016 Požár, nízké budovy – okres Litoměřice, Mlékojedy.

Dne 28. 3. 2016 v 19 hodin 21 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události byla vedená jako záloha na místě události. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 41 minut.