Zásahy v roce 2015


(15)19. 12. 2015 Požár potravin na plotně a digestoře - Litoměřice, Pokratice, Pokratická 185.

Dne 19. 12. 2015 v 11 hodin 48 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka byla při výjezdu odvolána. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 11 hodin 49 minut.

22. 9. 2015 Požár odpadu – Litoměřice, předměstí Michalovická.

Dne 22. 9. 2015 v 10 hodin 40 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka byla povolána KOPIS k požáru odpadu, jako posilová jednotka. Po příjezdu na místo události jsme na výzvu VZ doplňovali vodu do CAS 30. Po likvidaci požáru jsem pomáhali balit útočné vedení "C". Poté jsme se vrátili na základnu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 11 hodin 24 minut.

16. 8. 2015 Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů - Litoměřice, ulice Jarošova.

Dne 16. 8. 2015 v 18 hodin 33 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události se spojila s velitelem zásahu ze stanice Lovosice a dohodla si postup čerpání. Bylo nasazeno Kalové motorové čerpadlo Honda a plovoucí čerpadlo Frogi a laguna pod viaduktem se počala odčerpávat. Po dočerpání laguny se vše sbalilo a jednotka se mohla vrátit zpět na základnu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 52 minut.

13. 8. 2015 Požár, okres Most, Litvínov, Záluží.

Dne 13. 8. 2015 v 11 hodin 40 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu na místo události se seřadila s ostatními jednotkami na seřadišti před fabrikou Chemopetrol Litvínov a vyčkávala na pokyn velitele zásahu. Jakmile byl vydán pokyn pro nás, že máme vjet do podniku tak si nás převzal závodčí a uvedl nás na místo našeho působení při zásahu. Pomáhaly jsme s přesouváním hadic nebo napojování, prodlužování zkrátka pomocné práce při zásahu. Večer ve 21 hod byl vydán pokyn, že se máme vrátit zpět na základnu tak jsme odjeli zpět domů. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 21 hodin 45 minut.
foto

4. 08. 2015 Požár, Lesní, Polní porost, Tráva okres Litoměřice, Žitenice.

Dne 4. 8. 2015 v 13 hodin 57 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka přijela na místo události po polní cestě, ze směru od Žitenic. Ihned po příjezdu započala s hasebními pracemi v jižní části požářiště, aby se zabránilo rozšíření požáru na přilehlé křoví. K hašení bylo použito vysokotlakého zařízení z důvodu úspory hasební vody. Po zamezení šíření v této části požářiště se jednotka přesunula na pokyn velitele zásahu do horní oblasti v severní části pole, kvůli zamezení rozvoje požáru do hustého křovinatého porostu. I zde se hasilo vysokotlakým zařízením. Postupně se k hašení v tomto úseku přidali jednotky z Terezína, Liběšic a Polep. Po vyčerpání vody na hašení z naší CAS jsme si doplnili vodu od jednotky z Polep. Po likvidaci ohně jsme před odjezdem provedli ještě prolití křoví podél požářiště. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 51 minut.

17. 7. 2015 Požár, Trafostanice, Rozvodny okres Litoměřice, Libochovany.

Dne 17. 7. 2015 ve 22 hodin 08 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka byla odvolána při cestě na místo události. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 22 hodin 30 minut.

17. 7. 2015 Požár, nízké budovy okres - Litoměřice, Žitenice.

Dne 17. 7. 2015 v 08 hodin 50 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu z HZS PS Litoměřice a ten dal pokyn, aby se dva členové vybavili dýchacími přístroji Drager P90 a byly k ruce na prostřídání. Když bylo vše pod kontrolu pomohly s rozebíráním opláštění sauny. Pro zjištění, jestli nehoří za dřevěným obložením, poté byl celý prostor prohlédnut termokamerou, jestli nejsou někde ohniska. Vše bylo v pořádku, tak se začal balit matriál a jednotka se mohla vrátit na základnu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 10 hodin 07 minut.

14. 6. 2015 Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů – Litoměřice, předměstí Želetice.

Dne 14. 6. 2015 v 13 hodin 15 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Jednalo se o větev v průměru 50 cm a délce cca. 6 metrů. Již byla celá oddělená od kmenu stromu a zapřená celou svou vahou o zem a dvě větve ve výšce vylomeny od kmenu. Větev se zdála nestabilní a hrozilo možné spadnutí na nábřežní cestu, po které se pohybují návštěvníci nábřeží a rybáři. Jako první možnost jsme se pokusili podtrhnout větev na zem pomoci statického lana. Tato varianta však nebyla účinná a tak jsme požádali operační středisko o AZ 30 z HZS PS Litoměřice. Po příjezdu výškové techniky bylo provedeno motorovou pilou postupné odřezání od vrchu a odstranění mimo cestu. Poté se jednotky vrátily zpět na základnu v 15 hodin 10 minut.

25. 5. 2015 Požár, okres - Litoměřice, Hlinná – Lbín 24.

Dne 25. 5. 2015 v 02 hodin 04 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal pokyn k vytvoření jednoho proudu "C" s napojením na již rozvinuté útočné vedení. Dva příslušníci jednotky se vybavili třemi hadicemi "C" a kombinovanou proudnicí a vytvořili útočné vedení ke garáži. Další dva příslušníci se vystrojili dýchací technikou a doplnili členy jednotky, kteří již prováděli hasební práce a i ti se posléze vybavili DT. Postupně byly hasební práce našich členů rozšířeny i na obytný dům, kde byla na části střechy odstraněna krytina a zároveň byly prováděny hasební práce na přístřešku, kde se nacházelo naštípané dřevo na topení. Uskladněné dřevo bylo postupně odstraňováno a po přenesení zalité vodou. V těsné blízkosti dřeva se nacházeli dva 200 litrové sudy s naftou a čtyři prázdné o stejném objemu. Bylo prováděno jejich ochlazování a teplota kontrolována termokamerou. Po lokalizaci požáru v garáži se provedlo rozebrání střešní konstrukce. Vozidlo CAS 15 3500/200 M2Z bylo využito pro kyvadlovou dopravu, pro kterou se jezdilo do Litoměřic. Celkem se přivezlo 7000 litrů vody. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 06 hodin 15 minut.
foto

3. 4. 2015 Požár, výškové budovy - Litoměřice, sídliště Cihelna – Liškova 1769/62.

Dne 3. 4. 2015 v 05 hodin 08 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka byla na místě jako záloha pro potřeby PS HZS Litoměřice. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 05 hodin 23 minut.

27. 3. 2015 Požár - Litoměřice, Žitenice – Skalice, Skalice 19.

Dne 27. 3. 2015 v 10 hodin 39 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu z PS HZS Litoměřice a ten dal pokyn pokračovat jako záloha na místě události. Jakmile bylo, vše pod kontrolou velitel dal rozkaz, zpět na základnu. Jednotka se vrátila na základnu v 11 hodin 08 minut.

19. 3. 2015 Požár, nízké budovy – Litoměřice, EuroOil Žernosecká.

Dne 19. 3. 2015 v 11 hodin 29 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události se spojila s velitelem zásahu z PS HZS Litoměřice a pomohla s rozvinutím 2 útočných proudů C a pomáhala s hašením zahradního domku. Strojník vše připravil na doplňování vody do CAS HZS a v průběhu požáru doplňoval vodu do CAS PS HZS Litoměřice, bylo doplněno 3500 L vody. Když byl, požár uhašen tak se začalo s rozhrabováním požářiště a postupným dohašováním. Jakmile bylo vše uhašeno, tak jsme pomohly sbalit veškeré věci, co byly použity u zásahu a jednotka se vrátila zpět na základnu ve 12 hodin 42 minut.

6. 2. 2015 Požár, výškové budovy – Litoměřice, předměstí Pokratická 449/56.

Dne 6. 2. 2015 v 11 hodin 46 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka byla na místě jako záloha pro potřeby PS HZS Litoměřice. Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 12 hodin 07 minut.

27. 1. 2015 Technická pomoc, pohotovost na vlastní stanici.

Dne 27. 1. 2015 v 11 hodin 54 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka byla na své stanici jako pohotovost a záloha. Ukončení poplachu 18 hodin 17 minut.

22. 1. 2015 Požár, výškové budovy – Litoměřice, předměstí Vrchlického 292/10.

Dne 22. 1. 2015 v 21 hodin 29 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka při zahlášení k odjezdu byla odvolána. Jednotka zůstala na základně ve 21 hodin 29 minut.