Zásahy v roce 2013


(33) 24. 10. 2013 Požár, stohy slámy, píce – okres Litoměřice, Sulejovice.

Dne 24. 10. 2013 v 21 hodin 02 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu. Ten nás informoval, že nechají požár kontrolovaně dohořet a odeslal jednotku zpět na základnu. Po té se jednotka se vrátila zpět na základnu v 21 hodin 36 minut.

16. 9. 2013 Odčerpání vody – Litoměřice, Předměstí Jarošova.

Dne 16. 9. 2013 v 6 hodin 12 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka se po příjezdu na místo události zahlásila veliteli zásahu. Po domluvě byla na odčerpání nasazena dvě plovoucí čerpadla, každé o výkonu 400 l/min. Městské policii byly předány dvě státní poznávací značky. Ty se nalezli po odčerpání vody. Po té se jednotka se vrátila zpět na základnu v 7 hodin 35 minut.

4. 9. 2013 Požár, Popelnice, Kontejner, Odpad, Ostatní – Litoměřice, Předměstí Želetická 809/32.

Dne 4. 9. 2013 v 9 hodin 35 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu z HZS PS Litoměřice a ten dal pokyn vyčkat jako záloha na místě události. Když měli vše pod kontrolou tak nás poslali domu, že již nejsme potřeba. Po té se jednotka se vrátila zpět na základnu v 10 hodin 46 minut.

29. 8. 2013 Požár, Lesní, Polní porost, Tráva – Litoměřice, Oleško (taktické cvičení).

Dne 29. 8. 2013 v 9 hodin 56 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události se spojila s velitelem zásahu z HZS PS Roudnice n/L a ten dal rozkaz přesunout se na druhé požářiště u slepičárny Libotenice a doplňovat kyvadlově vodu do cisteren co již byly na místě události. Plnit se jezdilo, do obce Oleško kde, byla zřízena čerpací stanice u požární nádrže. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 11 hodin 23 minut.

27. 8. 2013 Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů – Litoměřice, Revoluční 1846/32.

Dne 27. 8. 2013 v 13 hodin 02 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Jednalo se o dvě vosí hnízda. Jedno se nacházelo v pergole před zadním vstupem a druhé v zahradním altánku na nářadí. Hnízda nebyla velkých rozměrů, cca 10cm3. Obě hnízda byla stržena a prostor vystříkán, aby se již vosy nevracely zpět. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 14 hodin 19 minut.

3. 8. 2013 Požár výškové budovy – Litoměřice, předměstí U Katovny 2004/6.

Dne 3. 8. 2013 v 05 hodin 43 minut byl vyhlášen poplach, požár výškové budovy. Jednotka byla těsně před výjezdem odvolána.

27. 7. 2013 Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů – Litoměřice, předměstí Želetická 2210/19 (Interspar).

Dne 27. 7. 2016 v 14 hodin 28 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Jednalo se ruční vysokozdvižný vozík (RZVZ) ve skladě u regálu s nápoji. Vozík při zvedání palety s pet lahvemi se ve výšce pěti metrů vyhnul o 1,5 metru do boku a zůstal opřen o nouzový žebřík. Bylo provedeno zajištění vozíku třemi kurtami v dolní části proti možnému pro smyknutí z již vyhnuté polohy a přichycení k nouzovému žebříku. Za použití dalšího RVZV a klece byli dva příslušníci jednotky vyzdvižení do výše. Zde provedli ještě další jištění za pomoci kurty k nouzovému žebříku a jednoho lana, které bylo nataženo do proti pohybu, aby bylo docíleno udržení stabilní polohy vozíku. Lano bylo nataženo po druhého patra a zde jištěno přes železnou konstrukci zábradlí. Další nastalou činností bylo postupné sundávání lahví a svážení dolů. Po odstranění břemena se na vysunuté zvedací zařízení přivázalo druhé lano a přes žebřík nataženo podél dolů na zem a zajištěno. Po zajištění se odepnula vrchní kurta a příslušníci jednotky byli spuštěni dolů. Poté bylo provedeno narovnání vozíku a spuštění. Jednotka se po zabalení vybavení vrátila zpět na základnu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 10 minut.

27. 7. 2013 Technická pomoc – Mlékojedy, Mlékojedy 96.

Dne 27. 7. 2013 v 09 hodin 06 minut vyjela jednotka na místo události. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum venkovních skladovacích prostor. Na kterých se nacházela vrstva bahna po letošních povodních. Po domluvě s majitelem bylo provedeno splachování dvora vysokotlakým zařízením z CAS 15 MAN. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 10 hodin 37 minut.

16. 7. 2013 Technická pomoc, vymytí garáže – Terezín, Nové Kopisty Bohušovická kotlina 38.

Dne 16. 7. 2016 v 15 hodin 33 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události provedla oplach garážového stání vysokotlakem a vymetla vodu ven z prostoru garáže. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 06 minut.

30. 6. 2013 Technická pomoc, čerpání vody – Litoměřice, Mlékojedy.

Dne 30. 6. 2016 v 11 hodin 02 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum a poté nasadila plovoucí čerpadlo MAXI 210 a počala čerpat lagunu v prostoru solární elektrárny. Na místo události se dostavila jednotka SDH Horní Řepčice s 2 kusy plovoucího čerpadla Honda mini ze stanice HZS PS Litoměřice a počala čerpat společně s námi. V 16 hodin dorazila jednotka SDH Polepy s plovoucím čerpadlem MAXI 210, PS Tohatsu a plovoucí čerpadlo Honda mini a obě jednotky vystřídala. My jsme se vrátily zpět na základnu společně s SDH Horní Řepčice. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 17 hodin 02 minut.

25. 6. 2013 Technická pomoc, čerpání vody – Litoměřice, předměstí Liškova 502/75.

Dne 25. 6. 2013 v 10 hodin 22 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Jednalo se vysokou hladinu v kanálové jímce, kvůli velkému přítoku. Voda s této jímky vtékala skrze kanalizaci do níže položených dílen a garážového stání. Pro odčerpání bylo nasazeno motorové kalové čerpadlo Honda o výkonu 1500l/min na dvě dopravní vevedení o délce dvou hadic „B“ a přečerpávána do kanálových vpustí. Voda z prostor dílen a garáže odtekla skrze odtokové kanálky do jímky. V jímce je stabilně usazeno elektrické kalové čerpadlo. Vodní sloupec byl odčerpán pod jeho úroveň. Poté se nechala voda dotéci a byla provedena zkouška tohoto čerpadla z pozitivního výsledku. Bylo doporučeno provádět pravidelnou kontrolu kanalizace a kontaktovat firmu, která má provoz čerpadla na starosti. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 42 minut.

24. 6. 2013 Technická pomoc, čerpání vody – Litoměřice, předměstí Mlékojedská 954/15.

Dne 24. 6. 2016 v 17 hodin 43 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum a nasadila kalové čerpadlo se spalovacím motorem a počala čerpat lagunu v prostoru fotovoltaické elektrárny. Laguna byla přečerpávána na druhou stranu pole, kde voda odtékala do další laguny, kde čerpali příslušníci HZS PS Litoměřice s čerpadlem sómat. Spolu na místě zasahovaly tyto jednotky. JSDHo Litoměřice, SDH Dušníky, JSDHo Chotiměř, SDH Horní Řepčice, SDH Prackovice. Jednotka se vrátila zpět na základnu dne 29. 6. 2013 v 03 hodin 45 minut.

22. 6. 2013 Technická pomoc, oplachování - Terezín, za povodím Ohře.

Dne 22. 6. 2013 v 13 hodin 56 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka se dostavila na cvičiště SDH Terezín. Zde provedla opláchnutí vysokotlakým zařízením z CAS dvou buněk od bahna určených ke skladování hasičského nářadí, doplnění vody do tisíce litrové nádrže pro vysokotlaké zařízení používané místní jednotkou a nádrže na tisíc litrů na mytí ostatního materiálu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 42 minut.

21. 6. 2013 Technická pomoc, kovošrot - Litoměřice, předměstí Želetická.

Dne 21. 6. 2013 v 15 hodin 28 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu z JSDHo Dušníky. Ten ji obeznámil ze situací. Bylo nasazeno kalové motorové čerpadlo o dvouuch dopravních vedení v délce celkem 8 „B“. Na místě zůstal jeden člen jednotky společně s Dušníkami a kalovým čerpadlem Honda. Vozidlo se vrátilo zpět na základnu. v průběhu čerpání střídání členů jednotky. 23. 6. 2013 v 9:30 Nasazeno plovoucí čerpadlo místo kalového z důvodu nízké hladiny. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 17 hodin 04 minut.

19. 6. 2013 Technická pomoc, čerpání vody – Litoměřice, Mlékojedy.

Dne 19. 6. 2016 v 10 hodin 57 minut vyjela jednotka na místo události. Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum. Jednalo se o zaplavenou solární elektrárnu. K čerpání bylo nasazeno motorové kalové čerpadlo Honda. Voda byla přečerpávána na přilehlé pole. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 42 minut.

15. 6. 2013 Technická pomoc, čerpání vody – Mlékojedy.

Dne 15. 6. 2013 v 18 hodin 32 minut vyjela jednotka na místo události. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Jednalo se o zaplavené fotbalové hřiště do 1/3 po délce hřiště. V prostoru za hřištěm se nacházely dva kruhové kanálové sběrače. Stav hladiny byl o 10 cm výše než okolní terén. V prostoru rohů hřiště byly vykopány dvě sběrné místa. Nejprve byla odčerpána voda z kanálových sběračů současně. Vedení nataženo přes hřiště a vozovku k Labi. Po sražení vodního sloupce jsme přesunuli čerpadla do rohů. Kde se provádělo další odčerpávání z prostoru hřiště. Kolem desáté hodiny jsme byli nuceni vykopat na dvouch nižších místech u pomezní čáry další sběrné tuně. Odtud se provedlo odčerpání zbývající vody. Jednotka se vrátila zpět na základnu dne 16. 6. 2013 v 02 hodin 57 minut.

14. 6. 2013 Technická pomoc, čerpání vody Litoměřice, předměstí Mlékojedská - Lana.

Dne 14. 6. 2013 v 10 hodin 42 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Jednalo se o lagunu, která se rozkládala na ploše několika stovek metrů mezi různými výrobními objekty. Odsávání vody se provádělo v prostoru mezi betonárkou Havel a HKS Konpenzátory. K čerpání bylo použito CAS 15 na dva dopravní proudy. Voda byla čerpána přes Mlékojedskou ulici k řece. Postupně sem byly nasazeny další jednotky hasičů. Jednotka se vrátila zpět na základnu dne 16. 6. 2013 v 18 hodin 49 minut.

13. 6. 2013 Technická pomoc, čerpání vody – Litoměřice, předměstí Mlékojedská.

Dne 13. 6. 2013 v 15 hodin 22 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu provedla průzkum místa události. Jednalo se o zatopenou jímku. Bylo provedeno odčerpání kalovým čerpadlem cca 2 kubíků vody. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 17 hodin 03 minut.

13. 6. 2013 Technická pomoc, čerpání vody – Litoměřice, předměstí Želetická.

Dne 13. 6. 2013 v 8 hodin 38 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu provedla průzkum místa události. Jednalo se o zatopené sklepy v ulici Želetická. Po provedení průzkumu bylo provedeno čerpání sklepů u objektů: Želetická 982/7 Želetická 32 Jednotka se vrátila zpět na základnu v 18 hodin 31 minut.

12. 6. 2013 Technická pomoc, čerpání vody ze sklepů – Litoměřice, předměstí Pobřežní.

Dne 12. 6. 2013 v 10 hodin 46 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu provedla průzkum místa události. Jednalo se o zatopené sklepy v ulicích Dolní Rybářská a Pobřežní. Po provedení průzkumu bylo provedeno čerpání sklepů u objektů: Dolní Rybářská 4, Litoměřice Dolní Rybářská 10, Litoměřice Pobřežní 2, Litoměřice Jednotka se vrátila zpět na základnu v 18 hodin 28 minut.

10. 6. 2013 Technická pomoc, čerpání vody ze sklepů – Litoměřice, předměstí Jarošova.

Dne 10. 6. 2013 v 11 hodin 04 minut vyjela jednotka na místo události. Po opadnutí vody byla odčerpávaná voda z a u objektů: Vodní 6, Litoměřice Dolní Rybářská 4, Litoměřice Dolní Rybářská 10, Litoměřice Dolní Rybářská 20, Litoměřice Dolní Rybářská 24, Litoměřice Dolní Rybářská 26, Litoměřice Jednotka se vrátila zpět na základnu v 18 hodin 11 minut.

8. 6. 2013 Technická pomoc, odstraňování překážek – Litoměřice, předměstí Želetice.

Dne 8. 6. 2016 v 12 hodin 19 minut vyjela jednotka na místo události. Sobota 8. 6. 2013 Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Jednalo se o vodní lagunu rozkládající se mezi objekty OBI - Kovobelu a silnicí 1/15 směr Litoměřice terezínská křižovatka – protipovodňová hráz od Ohře. Výška vodního sloupce cca. 130 cm. Kvůli špatnému přístupu, bylo provedeno odřezání plotu u skladu léčiv. Zde se nasadila PPS 12, kalové motorové čerpadlo Honda 1500l/min a CAS 15 Man. Voda se přečerpávala přes silnici 1/15 směr prodejna železa. Tento postup byl zvolen jako jediný možný. Ostatní cesty pro čerpání nebyly dostupné, z důvodu vysoké hladiny vody a tím pádem nemožnosti transportu čerpadel a jejich usazení na jiná místa umožňující bezpečné přečerpávání jak pro stroje tak jejich obsluhu. Současně s přípravou předešle uvedených čerpadel se kvůli velmi špatnému přístupu se tři členové jednotky vybavili brodícíma kalhotami a přepravili za OBI dvě plovoucí čerpadla o celkovém výkonu 1900l/min. Zde bylo nataženo vedení o délce tří „B“ z každého čerpadla. Výška hladiny kolem 70 cm. Ve dvě hodiny se na místo události dostavili jednotky z odřadu okresu Most (1) část pod velením HZS Most. Každý odřad měl svého velitele. Rozpis použité techniky je pod popisem zásahu. V sedm hodin se provedlo střídání členu jednotky na noční směnu. Krátce po osmé hodině dorazil odřad z okresu Most. (2) část. Členové tohoto odřadu prováděli pravidelné střídaní po dvanácti hodinách. Během noci se několikrát přesuli čerpadla. Výška hladiny sestupovala velmi pozvolně. Asi 5 cm za hodinu. Obě plovoucí čerpadla byla stažena od OBI po odsátí vody. Neděle 9. 6. 2013 Před osmou hodinou ranní došlo k dalšímu prostřídání členů jednotky a odřadu Most (3). Na místě zůstal velitel družstva a to z důvodu velké vytíženosti velitele jednotky na krizovém štábu. Jejich vystřídání proběhlo před jednou hodinou odpolední. Během dne se voda odčerpala na tolik, že v devět hodin večer byla nasazena již jen plovoucí čerpadla, jedno kalové a dvě PPS 12. Ty již čerpali s kanalizace. Další kalová čerpadla se ponechávala v záloze, až vodní hladina poklesne natolik, že se začne odčerpávat již jen s kanalizace. Večer došlo k dalšímu kompletnímu vystřídání členu jednotky Litoměřice a odřadu Most (1). V půl deváté dorazila jednotka Dušníky. Ta zde setrvala až do 11. 6. kdy se prostřídávala podle potřeby. Přes noc se několikrát pozastavila plovoucí čerpadla a čekalo se na dobu opětovného vzestupu hladiny. Pondělí 10. 6. 2013 V ranních hodinách se zprovoznilo pět čerpadel, ty již drželi vodní hladinu v kanalizační síti. A došlo na opětovné prostřídání jednotek. V dopoledních hodinách se začalo provádět čerpání vody ze sklepa a okolí domu v Želetická 982. a prodejny autodílů Kelly, Želetická 5. Nasazeny dvě PPS 12 a plovoucí čerpadlo 1500l/min. Z důvodu značného dotékání spodní vody bylo čerpání pozastaveno v domě Želetická 982 až do doby opadnutí spodní vody aby nedošlo k poškození budovy. Po poledni se část jednotek z odřadu Most, přesunula do Kovobelu, kde se nacházela velká vodní plocha, ta skrz kanalizaci protékala do nám přiděleného prostoru. Velitel družstva setrval na místě události až deváté hodiny večerní. Velitel jednotky byl přítomen od poledne a zůstal až do úterního rána. V 8 hodin proběhlo pravidelné střídání jednotek. V nočních hodinách úplně pozastaveno čerpání. Odřad Most se poté přesunul Do objektu Lana v Mlékojedské ulici. Jednotka se vrátila zpět na základnu dne 11. 6. 2013 v 8 hodin 03 minut.

6. 6. 2013 Technická pomoc, čerpání vody – Terezín, Nové Kopisty.

Dne 6. 6. 2016 v 18 hodin 21 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu HZS PS Litoměřice a ten dal pokyn k utvoření dálkové dopravy vody pomocí hadic z čerpajících vozů CAS-25 LIAZ JSDH Třebenice a JSDH Chotiměř. Náš vůz CAS- 15 MAN byl použit jako posilující čerpadlo v dálkové dopravě vody. Od vozidla jsme si natáhly 4 proudy „B“ a zbytek byl doplněn hadicemi z HZS PS Litoměřice. Obě cisterny dodávaly vodu do čerpadla casy a my jsme jí posílaly dál až za horizont vesnice aby se nemohla vracet zpět. Ve 3 hodiny v noci dorazil odřad z Brna a my jsme byli vystřídáni. Jednotka se vrátila zpět na základnu dne 7. 6. 2013 v 04 hodin 27 minut.

6. 6. 2013 Ostatní pomoc, monitoring – Terezín, Nové Kopisty 173.

Dne 6. 6. 2013 v 7 hodin 05 minut vyjela jednotka na místo události. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se k danému místu nelze dostat cisternou tak byla využita technika traktor, který projel již zatopenou komunikaci a veškeré údaje co jsme potřebovaly nám dodal. Poté jsme je sdělily prostřednictvím vysílačky na KOPIS a zásah byl ukončen a jednotka se vrátila zpět na základnu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 8 hodin 35 minut.

4. 6. 2013 Technická pomoc, čerpání vody – Píšťany – průsak hráze.

Dne 4. 6. 2013 v 10 hodin 03 minut vyjela jednotka na místo události a za pomoci dvou plovoucích čerpadel, elektrického ponorného a dvou motorových a kalových čerpadel naší jednotky byla odčerpávána voda z průsaků v protipovodňové hrázi. Společně s naší jednotkou čerpala i jednotka JSDHo Dušníky s PPS 12. Jednotka se vrátila zpět na základnu dne 8. 6. 2013 v 02 hodin 51 minut.

4. 6. 2013 Technická pomoc, čerpání vody – Lovosice, Prosmyky.

Dne 4. 6. 2013 v 9 hodin 55 minut vyjela jednotka na místo události. Bylo prováděno odčerpávání vody, která prosakovala skrz protipovodňový val. Bylo nasazeno plovoucí čerpadlo Honda 1500 l/min. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 17 hodin 43 minut.

3. 6. 2013 Technická pomoc, čerpání vody – Terezín, Terezín Bohušovická brána 334.

Dne 3. 6. 2013 v 10 hodin 20 minut vyjela jednotka na místo události. Pondělí 3. 6. 2013 10:30 Jednotku po příjezdu k požární zbrojnici v Terezíně velitel zásahu poslal za Žižkovy kasárna. Zde se provádělo přesouvání historických čerpadel do vyššího patra Kavalíru 6. Po uskladnění techniky nás velitel poslal k Dolní vodní bráně. Zde nám byl navezen kontejner s pytli s pískem. Provedli jsme přehrazení velkého průjezdu a pravého vstupu pro pěší do výše 130 cm. Poté následoval přesun k Horní vodní bráně a opětovné přehrazení stejně jako v předchozím případě. 12:15 Odtud se jednotka přesunula k Malé pevnosti. Zde se na protipovodňovém valu se mělo provést za pytlování bezpečnostního přelivu. Ale při návozu písku nákladním vozem Tatra 815 došlo k narušení části valu a vozidlo muselo vysypat náklad a být vyproštěno. Z důvodu momentální nedostupnosti techniky, která by nám dovezla materiál, se naše jednotka přesunula do ulice na Krétě k místní Sokolovně. 14:45 Zde se provádělo hrazení z pytlů s pískem. Pytlováním prostoru mezi postavené protipovodňové zdi mezi hřištěm a budovou Sokolovny. Po dokončení činnosti na tomto úseku se jednotka přesunula do Bastionu 5. 17:35 Zde jsme se přidali k jednotkám Terezín a Chotiměř. Jednalo se o za pytlování dvou dělostřeleckých oken. 18:30 společně s jednotkou Chotiměř jsme se přesunuli, zpět k vodním branám provedli zvýšení hrazení do výše 180 cm. Zde se čekalo na dovezení pytlů s pískem. 20:30 Následoval přejezd za Žižkova kasárna. Zde se pytlovalo do zásoby. Úterý 4. 6. 2013 12:15 Družstvo se po příjezdu k požární zbrojnici v Terezíně se zahlásilo veliteli zásahu. Odtud nás velitel poslal k Malé pevnosti k bezpečnostnímu přelivu na hrázi. Zde se již nacházeli pracovníci povodí Ohře. Společně se provádělo plnění pytlů a převoz Multikárou k přelivu. Zde se vyskládal val do výše 50 cm o délce cca 150 m. Činnost ukončena 18:30 Středa 5. 6. 2013 – Pátek 7. 6. 2013 Jednotka vyjela k průzkumu příjezdové cesty do Terezína z důvodů dopravy PHM. Jediná možná cesta vedla přes Keblice a Nové Kopisty. V Terezíně jsme převzali dvanáct kanystrů na benzín. Zároveň jsme byli požádání, zda bychom nepomohli na přípravě proti povodňovým pracím. Po dohodě se přihlásili dobrovolně čtyři členové. Vydali jsme se na cestu zpět na zbrojnici vybavit se potřebným vybavením. Po cestě se předali kanystry HZS Litoměřice. Proběhlo nutné do vybavení a přejezd do Terezína. Při cestě se provalila improvizovaná hráz z hlíny u Nových Kopist. Vozidlu se podařilo projet tam a na poslední chvíli zpět. 23:40 Po příjezdu do Terezína jsme byli posláni do chodeb Bastionu 4. Zde se provádělo za pytlování chodeb, tudy již vnikala voda a hrozilo vlití vody do města. Jednalo se o jeden z nejnižších bodů ve městě. Vybaveni brodícími kalhoty a holínkami jsme se přidali k jednotkám Terezín a Zákup u České Lípy. Voda v chodbě dosahovala výše 75 cm. A postupně se zvedala. Celá akce trvala do 02:30. Potom, jsme dostali pokyn k přesunu do školy, kde jsme byli ubytováni v kabinetu. Budíček se naplánoval na 8:00. Po snídani přesun zpět na nám přidělený na Bastion 4. Zde nasazeny již dvě plovoucí čerpadla a přitékající voda čerpána přes hradební sytém do Kynety. Ve13:00 nás vystřídali dva členové ze Zákup a mi šly na oběd. Následoval odpočinek do 17:00. Po večeři odchod do chodeb Bastionu 4. Průběhu večera a noci následovalo postupné přesouvání čerpadel a prokopávání kanálků k svedení vody k čerpadlům podle poklesu vodní hladiny. Po 00:00 se již čerpalo s přestávkami prodlužujícími intervaly v odstávkách. V 8:00 přesun k odpočinku do školy. Jednotka se vrátila zpět na základnu dne 7. 6. 2013 v 00 hodin 36 minut.

2. 6. 2013 Technická pomoc, stavba protipovodňových zábran – Křešice.

Dne 2. 6. 2013 v 8 hodin 30 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka byla povolána do obce Křešice na stavbu protipovodňových zábran. Po příjezdu k obecnímu úřadu jsme se přesunuli za budovu, kde se nacházeli kontejnery s potřebným materiálem. Ten byl naložen a postupně rozvezen na určená místa. Naše jednotka pod vedením Františka Hensche k Laby, kde se začali za pomoci hydraulické ruky stavět sloupy pro zábrany. Takto byl postaven celý nám přidělený úsek. Poté se začali současně na několika místech úseku přidělávat hradidla. Celý usek, byl hotov kolem jedné hodiny. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 13 hodin 24 minut.

1. 6. 2013 Technická pomoc, odstraňování překážek – Litoměřice, Pokratická.

Dne 1. 6. 2013 v 15 hodin 58 minut vyjela jednotka na místo události. Vozidlo PLT 711 bylo povoláno z události v Dolní Rybářské k události na pokratickém potoku podél Revoluční ulice v Litoměřicích. Zde, členové provedli odstranění přechodových můstků, o které se zachytávaly plovoucí předměty a to způsobovalo rozlití ze zpevněného koryta. Po odstranění překážek se vozidlo přesunulo na ulici Kamýcká, kde bylo zjištěno, že se ucpaly obě vpusti do kanalizace, které se napojují na pokratický potok. Voda již vytékala na vozovku. To bylo oznámeno na operační středisko. Zde se připojila k činnosti i osádka z PLT 712, která dorazila krátce po příjezdu prvního vozu. Postupně se vyčistily vpusti od naplaveného nánosu a tím obnovena průtočnost. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 48 minut.

1. 6. 2013 Technická pomoc, čerpání vody – Litoměřice, předměstí Jarošova.

Dne 1. 6. 2013 v 15 hodin 17 minut vyjela jednotka na místo události. Při cestě zpět na základnu bylo zjištěno zatopení viaduktu. Vše bylo oznámeno na operační středisko. Na odsání bylo použito kolové motorové čerpadlo o výkonu 1500 l/min. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 15 hodin 48 minut.

1. 6. 2013 Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů – Litoměřice, Předměstí Dolní Rybářská 190/2.

Dne 1. 6. 2013 v 14 hodin 22 minut, Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum prostoru. Jednalo se o špatně napojenou trubku kanalizace vedoucí z biskupské rezidence do kruhového čistícího přepadu u místěného v prudké stráni nad domem ve velmi špatně přístupném terénu z důvodu hustého křovinatého porostu a nasáklé zeminy. Voda tekla po stráni podél domu, na jehož spodní části se shromažďovala. Majitel se před příjezdem jednotky snažil tok odklonit. Asi o deset metrů níže se nacházel další čistící přepad. A tak po dohodě s majitelem objektu byla voda za pomoci lopat a starých okapových žlabů svedena do spodního přepadu, který jsme otevřeli. Majitel byl seznámen se situací, že se jedná jen o dočasné řešení a po skončení vytékání si prostor vzniku zajistil. Též byl upozorněn, aby celou situaci průběžně monitoroval. Tím činnost jednotky byla ukončena a vrátila se na základnu v 15 hodin 16 minut.

22. 4. 2013 Požár, lesní, polní porost, tráva - Hlinná.

Jednotka nevyjela z důvodu nedostatečné početní přítomnosti členů jednotky.

26. 3. 2013 Požár, dopravní prostředky – Litoměřice, Předměstí Želetice 30.

Dne 26. 3. 2013 v 16 hodin 28 minut, Jednotka byla povolána KOPISem na požár OA (osobní automobil) v provozní dílně. Jednotka po příjezdu na místo události, se zahlásila veliteli zásahu (dále jen VZ). Ten vydal povel k vystrojení dvou členů jednotky do dýchací techniky. Tyto členy po vybavení VZ poslal na průzkum dalších místností v zadní části objektu, zda nedošlo k rozšíření požáru. Po provedení průzkumu byl VZ informován, že k rozšíření do dalších prostor nedošlo. Tím činnost jednotky byla ukončena a vrátila se na základnu v 17 hodin 06 minut.