Zásahy v roce 2010


30.12.2010 PLANÝ POPLACH - Žitenice

Dne 30. 12. 2010 ve 15 hodin 35 minut Jednotka byla povolána k hořícímu atomobilu - PLANÝ poplach.

26.12.2010 Únik ropných látek z osobního automobilu na parkovišti u Kauflandu

Dne 26. 12. 2010 ve 15 hodin 52 minut Jednotka byla povolána k úniku oleje z osobního automobilu. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná olejovou skvrnu o rozměrech 1m x 2m. Kapalina unikla z motorového prostoru vozu Citroen Xsara. Bylo provedeno zasypání celého prostoru uniklé ropné látky. Vůz byl poodstrčen a byla podněj umístěna tkanina na zachytávání ropných látek. Po nasátí sypkého sorbetu, olejem byl uložen do sudu a tkaninou byl otřen prostor motoru, aby se zabránilo dalšímu odkapávání kapaliny na vozovku. Poté bylo vozidlo zastrkáno do parkovacího prostoru, aby nebránilo v provozu na komunikaci. Nasátý sorbent byl poté odvezen na HZS Litoměřice a uložen k likvidaci. Návrat na základnu byl ve 16 hodin a 31 minut.

2.12.2010 Požár zahradního domku na předměstí 25 Litoměřice

Dne 2. 12. 2010 ve 20 hodin 05 minut vyjela jednotka k požáru zahradního domku na předměstí 25. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu. Ten nás požádal o vystřídání zasahujících hasičů na střeše zahradního domku. Počali jsme s rozebíráním střešního opláštění, aby se zamezilo dalšímu šíření požáru pod střešní krytinou (asfaltová lepenka) a k jeho likvidaci. Po rozebrání se činnost přesunula do vnitřku domku. Zde se strhával stropní podhled z dřevotřískových desek a postupné dohašování ohnisek v mezistropním prostoru. Činnost byla prováděna společně s HZS PS Litoměřice. Návrat na základnu byl ve 23 hodin a 03 minut.

31.10.2010 Požár nízké budovy v Nádražní ulici předměstí Litoměřice

Dne 31. 10. 2010 ve 13 hodin 27 minut vyjela jednotka k požáru nízké budovy v ulici Nádražní. Jednotka přijela na místo zásahu, kde již zasahovala jednotka HZS PS Litoměřice. Naše jednotka zasahovat nemusela a sloužila jako záloha na místě události. Po dohodě s velitelem zásahu jsme vyčkávali příjezdu vyšetřovatele. Dva členové JSDH Litoměřice si oblékli ochranné reflexní vesty a šli řídit dopravu. Po příjezdu vyšetřovatele jsme prohledávali místo požářiště, zdali nenajdeme skrytá ohniska nebo nenalezneme místo vzniku požáru. Po prohledání požářiště jednotka HZS PS Litoměřice provedla dohašení a prolití celého objektu. Návrat na základnu byl ve 14 hodin a 32 minut.

Technická pomoc: Miřejovice - čerpání vody ze sklepních prostorů

Dne 28. 9. 2010 v 6 hodin 41 minut vyjela jednotka k čerpání vody.Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum, aby zjistila situaci. Jednalo se o spodní vodu, která stékala z kopců a tlačila se do baráku do sklepních prostorů. Dva členové vykopali za domem odvodňovací strouhu. Po dohodě s majitelem nemovitosti byla vytvořena jímka v podlaze na nejnižším bodě, aby se mohla čerpat voda ze sklepa. Další členové počali čerpání vody ze zatopených sklepních prostorů. Bylo nasazeno elektrické kalové čerpadlo Metabo a to běželo dvě hodiny. Po odčerpání značné vody bylo předáno majiteli a vysvětleno co dále musí provádět, neboť voda stále do sklepa prosakovala. Majitel si do vytvořené jímky dal své kalové čerpadlo a čerpá si vodu sám. Poté se jednotka v 11 hodin 10 minut vrátila zpět na základnu.

Námětové cvičení - požár skladu pneumatik Mlékojedy

Dne 14. 9. 2010 v 10 hodin 3 minut byla jednotka povolána k zásahu na požár skladu pneumatik. Jednalo se o taktické cvičení. Po příjezdu na místo události se jednotka zahlásila veliteli zásahu. Ten nás požádal o nalezení podzemního hydrantu a natažení dopravního vedení k CAS 25. Hydrat se nacházel na travnatém prostranství po pravé straně pneuservisu. Byl nalezen po chvíli hledání, protože byl zasypán vrstvou zeminy. Po otevření bylo zjištěno, že je příliš nízko a tak nelze našroubovat hydrantový nástavec. Scházelo asi 30 cm. O tom jsme informovali velitele. Ten nás požádal, abychom našli jiný. Ten se podařilo najít asi o padesát metrů dál v pravo na příjezdové cestě k vedlejšímu domu. Po otevření bylo zjištěno, že je zasypán zeminou a sutí. Bylo provedeno vyčištění a pokus o nasazení nástavce. Podzemní část hydrantu, ale byla již ve špatném technickém stavu a to bez závitu. Informovali jsme velitele o opětovně špatném stavu nalezeného hydrantu. Poté byl celý zásah ukončen.

Požár sena u obce Hlinná

Dne 23. 8. 2010 v 11 hodin 25 minut byla jednotka vyslána k požáru sena u obce Hlinná. Po příjezdu jednotka průzkumem zjistila stav o co se jedná. Za pomoci kopáčů jsme seno roztáhli po louce a dohasili proudem vody. Na místě zasahovali společně s naší jednotkou jednotka HZS PS Litoměřice. Návrat na základnu byl ve 12 hodin 50 minut.

Čerpání vody v obci Býčkovice a Velký Újezd

Dne 16. 8. 2010 v 7 hodin 32 minut byl vyhlášen poplach na pomoc v obci Býčkovice. Jednotka po příjezdu na místo byla převelena na jiný zásah a to do Velkého Újezdu u Býčkovic na čerpání sklepů domů. Jednotka po odčerpání veškeré vody zbalila věci a vrátila se zpět na základnu v 10 hodin 58 minut.

Rozvodněný potok v obci Vinné a Chudoslavice

Dne 16. 8. 2010 ve 2 hodiny 28 minut byl vyhlášen poplach na rozvodněný potok v obci Vinné a Chudoslavice. Jednotka přijela do obce Vinné kde společně HZS PS Litoměřice zjistila situaci, že se voda pomalu vrací do koryta říčky a že zásah není potřeba byla jednotka odvelena do obce Chudoslavice. Po příjezdu jsme kontaktovali starostku obce a společně s HZS PS Úštěk jsme započali s čerpáním vody ze zatopených sklepů obytných domů a místní hospůdky. Návrat na základnu byl v 5 hodin 24 minut.

Zatopení viaduktu v Jarošově ulici

Dne 12. 8. 2010 v 16 hodin 24 minut byla jednotka povolána KOPISEM k technické pomoci. Po příjezdu na místo události se pod viaduktem v Jarošově ulici v laguně nacházelo vozidlo Citroen Berlingo. Velikost laguny byla asi 20 x 6 m o hloubce 1m. Bylo zahájeno odčerpávání vody. Když hladina vody opadla dostali jsme se na tažné zařízeni vozu a použití navijáku bylo vozidlo vytaženo. Jednotka se vrátila na základnu v 17 hodin 30 minut.

Vosí hnízdo Dómské náměstí

Dne 11. 8. 2010 v 17 hodin 37 minut byla jednotka vyslána k likvidaci vosího hnízda v dutině stromu. Zde jsme použily nový oblek sršáň a postřiku na likvidaci vos. Návrat na základnu byl v 18 hodin 40 minut.

Čerpání vody Žitenice - Pohořany

Dne 9. 8. 2010 ve 12 hodin jsme vyjeli k čerpání vody ze sklepa v Pohořanech. Jednalo se o zatopený sklep o rozloze 7 x 6 m výška hladiny vody byla 80 cm. Návrat na základnu byl ve 14 hodin 21 minut.

Čerpání vody Žitenice - Skalice

Dne 9. 8. 2010 v 9 hodin 37 minut jsme vyjeli čerpat vodu ze zatopené zahrady. Po příjezdu na místo byl proveden průzkum a poté nasazeno plovoucí čerpadlo. Jednalo se o lagunu o rozloze 20 x 8 metrů. Jednotka se vrátila na základnu v 11 hodin 59 minut.
foto

Technická pomoc: okres Děčín - obec Jánská

Dne 8. 8. 2010 v 6 hodin 38 minut jsme byli vyzváni KOPISEM Ústí n/L k technické pomoci na území okresu Děčín. Jednotka byla přidělena k PDC 107 a vyslána do obce Jánská na odstraňování škod po záplavě. Po příjezdu na místo jsme byli starostou obce seznámeni se situací. Ten nám zapůjčil tři kolečka pro případ odvozu bahna.
1. Jednotka zahájila svou činnost u bytového domu asi sedumset metrů po proudu od radnice kde bylo očištěno prostranství před domem, přístupové cesty a garáží od bahna. Pomocí koleček bylo odvezeno bahno a zbytek opláchnut proudem vody.
2. Jednotka se poté přesunula asi o dvěstě metrů. Zde jsme prováděli odčerpání vody a vyplavení bahna z chatky.
3. Poté se jednotka přesunula na druhou stranu říčky, kde zahájila čerpání vody a vyplavování písku ze dvora a garáže.
4. Jednotka se přesunula k radnici. Zde u jednoho domku jsme proplachovali odtok vody od domu a očištění dvorku před domem.
Po dokončení prací už naše pomoc nebyla zapotřebí, tak jsme vrátili kolečka a po domluvě s velitelem zásahu jsme se vrátili na HZS PS Děčín.
foto

Rozvodněný potok, ucpaná kanalizace, zatopení sklepa a spadlý strom.

Dne 7. 8. 2010 Ve 12 hodin a 20 minut byla jednotka vyslána k rozvodňujícímu se Pokratickému potoku. V prostoru nad lávkou u Družby se zachytily klacky a další nánosy o čerpadlo, které bylo umístěno v rozvodněném potoku. To způsobilo vylití ze břehů a ohrožení blízkého domu. Překážky byly odstraněny a potok volně zpřístupněn. Při cestě zpět na stanici jsme zjistili že, po ulici Kamýcká se valí voda. Proto jsme událost nahlásili operačnímu a jeli najít příčinu. Ta byla v ucpané vpusti u trafostanice Kamýcká. To způsobila voda valící se z polí. Bylo provedeno vyčištění a provedena kontrola všech kanálových vpustí po celé ulici. Poté jsme se vrátili zpět na základnu.
foto

V 15 hodin 15 minut jsme byli vyzváni k technické pomoci opět u trafostanice. Byla provedena kontrola situace a zjištěno, že kanalizace již velká množství vody nepobírá. A tak jsme prováděli čistění všech vpustí do kanalizace, aby voda stekla co nejdříve s komunikace. O asistenci jsme požádali státní a městkou policii k omezení průjezdu vozidel po zavodněné komunikaci.

V 16 hodin 45 minut nás operační požádal o vyčerpání vody ze zatopeného sklepa v Horově ulici. Tři členové zůstali na místě a zbytek vyjel na pomoc. Jednalo se o rodinný domek. Zde bylo nasazeno elektrické kalové čerpadlo a vodu jsme během pár minut vyčerpali a opět zpět do Kamýcké ulice.

V 17 hodin 56 minut nás opět operační požádal o pomoc. Opět tři zůstávají a zbytek vyjíždí na událost. Tentokrát se jednalo o vyvrácený strom na silnici z Tlučně do Sebuzína již v katastru Ústí n/L. Strom byl silně nakloněn přes komunikaci a zapřen o dráty telefonního vedení. Při příjezdu na místo události zde již byla policie ČR. Ta zde korigovala dopravu. Po domluvě s technikem od společnosti O2 bylo přikročeno k pořezání stromu. Ten sebou strhl i sloup vedení, který již byl předtím dosti poškozen pádem stromu. Poté provedeno rozřezání a odstranění z vozovky. Sloup byl vyvrácen za svodidla a dráty vyvázány na stromy aby neohrožovali bezpečnost provozu. Při návratu na základnu byla ještě jednou zkontrolována Kamýcká ulice. Tam bagr vybral z vpusti nánosy bahna a kamení. A TSM Litoměřice očistili vozovku. Návrat na základnu byl ve 21 hodin.

Požár chatky ve směru na Žalhostice u nového mostu

Dne 3. 6. 2010 v 21 hodin a 30 minut byla jednotka vyslána k požáru chatky za novým mostem směrem na Žalhostice po levé straně. Chatu převážně obývali bezdomovci. Jednotka zasahovala společně s HZS Litoměřice. Požár byl lokalizován asi kolem desáté hodiny a poté postupně odstraněno veškeré vybavení chaty. Likvidace požáru byla provedena ve 23:00 hod..

Odstranění padlého stromu

Dne 3. 6. 2010 v 7 hodin a 7 minut byla jednotka vyzvána k odstranění spadlého stromu přes pozemní komunikaci mezi novými mrazírnami a kasarnáma pod Radobýlem směrem k podzemní továrně Richard. Jednalo se o strom o průměru asi 25 cm. Jednotka provedla rozřezání a odstranění mimo komunikaci.
foto

Požár stodoly v obci Řepnice u Libochovan

Dne 11. 5. 2010 v 00 hodin a 34 minut byla jednotka povolána k požáru stodoly 20 x 10 m v obci Řepnice u Libochovan. Na místě události již zasahovala jednotka HZS Litoměřice. Ta prováděla skrápění sena, které bylo příčinou požáru. Bylo rozhodnuto o vyklizení podkroví. Seno se postupně shazovalo a vynášelo na prostranství, kde bylo postupně dohašováno. Požár byl zlikvidován 03 hodin 02minut. Na místě zasahovali HZS Litoměřice, JSDH Bohušovice nad Ohří.

Požár zahradní chatky v Pobřežní ulici v Litoměřicích

Dne 1. 5. 2010 v 17 hodin 13 minut byla jednotka vyslána k požáru zahradní chatky v Pobřežní ulici v Litoměřicích. Jednotka zasahovat nemusela, požár byl uhašen před jejím příjezdem jednotkami HZS Litoměřice.

Požár rákosu a trávy za Malou pevnost v Terezíně

Dne 30. 4. 2010 v 18 hodin 16 minut byla jednotka vyslána k požáru rákosu a trávy za Malou pevnost v Terezíně. Po příjezdu na místo události byla jednotka poslána velitelem zásahu ke starému kravínu. Zde byl rozvinuto vedení typu „C" a zastaveno další šíření požáru. Voda do CAS byla dodávána od JSDH Terezín. Požár byl zlikvidován asi kolem 20 hodiny. Na místě zasahovali také HZS Litoměřice první a druhý výjezd, JSDH Terezín, JSDH Bohošovice nad Ohří.

Planý poplach v zahradkářské kolonii pod Radobýlem

Dne 23. 4. 2010 v 20 hodin 25 minut byla jednotka povolána k nedovolenému pálení kabelů a pneumatik v zahrádkářské kolonii pod Radobýlem směr Žalhostice. Jednotka provedla ohledán prostoru bez nálezu po pálení. Poté se vrátila zpět na základnu.

Planý poplach v ulici Dlouhá v Litoměřicích

Dne 10. 4. 2010 v 10 hodin a 45 minut byla jednotka povolána k požáru v ulici Dlohá 204/22. Byl to planý poplach a jednotka nemusela zasahovat.

Požár v ulici Revoluční 1833/4 v Litoměřicích

Dne 6. 3. 2010 ve 12 hodin a 44 minut vyjela naše jednotka k požáru bytu ve dvanácti poschoďovém domě v Revoluční 1833/4. Jednalo se o požár kuchyňské linky ve třetím patře. Požár se naštěstí podařilo dostat pod kontrolu majitelce bytu se sousedem. Hasičská jednotka HZS provedla evakuaci čtyř osob a dohašení požáru. Naše jednotka zasahovat nemusela a sloužila jako záloha na místě události.
foto

Čerpání vody v ulici A.Muchy 421/6

Dne 25. 2. 2010 ve 13 hodin a 43 minut byla jednotka povolána k čerpání vody. Díky tajícímu sněhu a velkému přítoku vody nebyla kanalizace schopna pobrat vodu. Přebytečná voda začala vytvářet jezero v okolí panelového domu s následným průsakem vody do sklepů. Zásahu se účastnila společně s jednotkou HZS Litoměřice.
foto

Planý poplach v ulici Zahradnická v Litoměřicích

Dne 20. 2. 2010 tři minuty po půlnoci byla jednotka povolána k požáru v ulici Zahradnická 1534/5. Jedná se o dům s pečovatelkou službou. Byl to planý poplach vyvolaný elekronickou požarní signalizací a jednotka nemusela zasahovat. Na místě byla společne s jednotkou HZS Litoměřice.
Odkaz Litoměřický deník

Požár v ulici Na Valech v Litoměřicích

Dne 15. 2. 2010 v 17 hodin a 30 minut byla jednotka povolána k požáru rozbořeného domku v ulici na Valech na parkovišti pod půjčovnou nářadí. Požár zasáhl jednu rozbořenou mísnost, kde zahořeli dvě matrace, které sloužili bezdomovcům. Jednotka nemusela zasahovat a sloužila jako záloha. Zásahu se účastnila společně s jednotkou HZS Litoměřice.

Požár bytu v Terezíně

Dne 5. 2. 2010 ve 3 hodiny a 45 minut byla jednotka povolána k požáru podkrovního bytu v ulici Boženy Němcové 119 v Terezíně. Před příjezdem naší jednotky na místo události členové JSDH Terezín evakuovali ze střechy dívku,která se zde stačila ukrýt před požárem. Dva členové naší jednotky za použití dýchací techniky vedli útočné vedení o délce tří hadic typu C po schodišti. V podkroví tak doplnili členy HZS Litoměřice, kteří k hašení používali vysokotlaké zařízení.Současně byl veden útočný proud z automobilového žebříku. Proto bylo zapotřebí zvýšené pozornosti, aby padající krytina nezasáhla zasahující hasiče. Po lokalizaci požáru došlo k postupnému odstraňování vybavení bytu a dohašování zbylých ohnisek.Požár byl zlikvidován v 8 hodin. Na místě zasahovali společně s naší jednotkou jednotky HZS Litoměřice a JSDH Terezín.
foto

Požár střechy v obci Trávčice

Dne 29. 1. 2010 v 21 hodin a 27 minut byla jednotka povolána k požáru střechy dílny přistavěné k rodinému domku v obci Trávčice. Jednotka nemusela zasahovat a sloužila zde jako záloha pro případ potřeby. Události se také úcastnili jednotka HZS Litoměřice a JSDHO Terezín. Návrat na základnu byl ve 22 hodin a 55 minut.
foto