Zásahy v roce 2009
Požár pily na Tlučni

Dne 28.11.2009 v 05hodin 20 minut vyjela jednotka k požáru bejvalé pily v Tlučni. Jednotka zasahovala společně s HZS PS Litoměřice a JSDHO Terezín. Jednotka se vrátila
na základnu 08 hodin 30 minut.
foto

Pomoc při čerpání vody v ulici Velká Dominikánská

Dne 24.11.2009 08 hodin 08 minut jsme vyjeli k čerpání vody do Velké Dominikánské, kde došlo k zatopení sklepení asi u 8 až 10 domů. Po příjezdu jsme zjistili stav závažnosti zatopení a začali čerpat vodu ze sklepení. Po sedmi hodinách byla přizvaná JSDHO Terezín, která ihned započala s čerpáním vody. Ten den jsme čerpaly až do večerních hodin. Následující den 25. 11. 2009 se započalo s čerpáním vody 08 hodin 30 minut opět za pomoci JSDHO Terezín až do 18 hodin 30 minut a voda stále byla stále v některých slepeních. Další den 26. 11. 2009 ráno vyjeli jednotky SDH Litoměřice a SDH Terezín k dočerpání vody, která se čerpala opět až do večera. Jednotky se vrátily na základny něco po 18 hodině. Tímto děkujme JSDHO Terezín za pomoc při čerpání vody v ulici Velká Dominikánská.
foto

Požár stohu u Miřejovic

Dne 4.10.2009 10 hodin 00 minut po načerpání sil opět vyjela jednotka k požáru stohu u Miřejovic. Po příjezdu prováděla kontrolu nad požářištěm.
Jednotka se vrátila na základnu v 19 hodin 45 minut.

Požár stohu u Miřejovic

Dne 3.10.2009 v 17 hodin 30 minut vyjela jednotka k požáru stohu u Miřejovic. Jednotka zasahovala společně s PS Litoměřice. Po velké únavě se jednotka vrátila na základnu 02 hodin 15 minut.
foto

Požár stohu u Vrbičan

Dne 10.9.2009 ve 12 hodin 04 minut vyjela jednotka k požáru stohu u Vrbičan. Jednotka prováděla dozor nad požářištěm.
Jednotka se vrátila na základnu ve 16 hodin 03 minut.
foto

Požár automobilu

Dne 20.8.2009 v 00 hodin 07 minut vyjela jednotka k hlášenému požáru lesa u obce Chudoslavice. Po příjezdu na místo zásahu se zjistilo, že se nejedná o požár lesa, ale automobilu. Jednotka ale nezasahovala. Zpět na základnu se jednotka vrátila 01 hodin 00 minut.

Požár bytové jednotky panelového domu v Nezvalově ulici

Dne 19.8.2009 v 10 hodin 50 minut jsme byli povoláni k požáru v panelovém domě na ulici Nezvalova v Litoměřicích.
Jednotka zasahovala společně s jednotkou PS Litoměřice. Jednotka se vrátila na základnu ve 12 hodin 03 minut.
foto

Čerpání vody u Rytíře (železniční viadukt)

Dne 17.8.2009 22 hodin 09 minut vyjela jednotka k čerpání vody pod železniční viadukt, který spojuje ulice Labská, Vodní a Jarošova v Litoměřicích. Tento zásah byl prvním výjezdem našeho nového vozu MAN TGM 13.280 CAS-15. Jednotka se vrátila na základnu ve 23 hodin 21minut.
foto

Požár pole v Libochovanech

Dne 31.7.2009 v 20 hodin 58 minut byla jednotka operačním střediskem povolána k požáru pole v Libochovanech. Jednotka zasahovala společně s PS Litoměřice. Místo požáru bylo uhašeno a prolito vodou. Po uhašení se jednotka vrátila zpět na základnu ve 21 hodin 35 minut.

Požár hnoje v Michalovicích

Dne 28.7.2009 v 17 hodin 57 minut vyjela jednotka k požáru hnoje v Michalovicích. Jednotka se podílela sama na celém zásahu. Jednotka se vrátila na základnu 19 hodin 45 minut.

Požár bytové jednotky panelového domu v A.Muchově ulici

Dne 16.7.2009 v 16:30 vyjela jednotka k požáru v A.Muchově ulici. Jednalo se o požár bytové jednotky ve druhém podlaží panelového domu. Jednotka se podílela na hasebních a odklízecích pracích. Jednotka zasahovala společně s jednotkou PS Litoměřice.

Čerpání vody Lovosicích

Dne 3.7.2009 v 18hodin 41 minut vyjela jednotka k čerpání vody v Lovosicích. Díky přívalovému dešti došlo k zatopení sklepů v ulicích Žižkova a Krátká.
Po dokončení všech záchranných prací se jednotka vrátila na základnu ve 20 hodin 52 minut.

Požár stodoly v Miřejovicích

Dne 17.6.2009 v 20:09 vyjela jednotka k požáru stodoly v Miřejovicích. Jednotka se podílela na hasebních pracích a na rozebírání hořící dřevěné podlahy. Jednotka zasahovala společně s PS Litoměřice a PS Lovosice.

Požár v restauraci Koliba - námětové cvičení

Dne 11.6.2009 v 16:05 vyjela jednotka k hlášenému požáru v ubytovacích prostorech restaurace Koliba, ze kterých probíhala i evakuace osob. Jednotka se zúčastnila cvičení společně s jednotkou PS Litoměřice a SDH Terezín.

Požár nízkopodlažního domu v Mostecké ulici

Dne 5.6.2009 v 18:56 vyjela jednotka k požáru domu v Mostecké ulici. Jednotka pomáhala v hasebních pracích a dodávala vodu. Jednotka zasahovala společně s PS Litoměřice.

Požár drážního domku

Dne 5.6.2009 v 17:33 vyjela jednotka k požáru drážního domku na Slavíku ve směru na Třeboutice. Jednotka dodávala vodu. Jednotka zasahovala společně s PS Litoměřice a drážními hasiči.

Požár drážního domku

Dne 5.6.2009 v 16:04 vyjela jednotka k požáru drážního domku u Dolního nádraží v Litoměřicích. Jednotka ale nezasahovala. Jednotka vyjela společně s PS Litoměřice a drážními hasiči.

Požár travního porostu

Dne 20.5.2009 v 14:22 vyjela jednotka k požáru travního porostu podél trati mezi obcemi Libochovany a Velké Žernoseky. Jednotka zasahovala v célém tomto úseku. Jednotka zasahovala společně s PS Litoměřice a drážními hasiči.

Požár domu v obci Malešov

Dne 29.4.2009 v 3:44 vyjela jednotka k požáru domu v obci Malešov. Jednotka se velkým dílem podílela na celém zásahu.
foto

Požár komína v obci Podviní

Dne 26.4.2009 v 10:01 vyjela jednotka k požáru komína v obci Podviní. Jednotka ale nezasahovala.

Požár automobilu u obce Pohořany

Dne 21.4.2009 v 10:13 vyjela jednotka k hlášenému požáru lesa u obce Pohořany. Po příjezdu na místo zásahu se zjistilo, že se nejedná o požár lesa, ale automobilu. Jednotka zasahovala společně s jednotkami PS Litoměřice a SDH Terezín.
foto

Požár u obce Mentaurov

Dne 16.4.2009 v 16:10 vyjela jednotka k požáru včelína u obce Mentaurov. Jednotka se podílela na dohašovacích prací a doplňování vody. Zásah byl proveden společně s jednotkou PS Litoměřice.
foto

Požár v Ladově ulici - námětové cvičení

Dne 14.4.2009 v 9:01 vyjela jednotka k hlášenému požáru bytové jednotky. Jednotka se zúčastnila cvičení společně s jednotkou PS Litoměřice.

Požár lesa mezi obcemi Milešov a Lukov

Dne 11.3.2009 v 20:12 vyjela jednotka k požáru lesa. Požár byl většího rozsahu a tak jednotka doplňovala vodu a pomáhala prohrabovat zasažená místa.

Požár střechy restaurace na Mostné hoře

Dne 24.2.2009 v 12:52 vyjela jednotka k hlášenému požáru střechy restaurace na Mostné hoře. Požár byl malého rozsahu a tak jednotka nemusela zasahovat. Zásah probíhal společně s jednotkou PS Litoměřice.

Požár trávy u obce Žalhostice

Dne 14.2.2009 v 18:08 vyjela jednotka k hlášenému požáru trávy vedle trati u obce Žalhostice. Jednotka ale nezasahovala.

Požár stohu u obce Hrdly

Dne 31.1.2009 v 19:59 vyjela jednotka k požáru stohu poblíž obce Hrdly. Po příjezdu bylo jednotce předáno místo zásahu a celou noc se stoh hlídal, aby se oheň nikam nerozšířil.
foto

Požár objektu OBI

Dne 20.1.2009 v 7:56 vyjela jednotka k hlášenému požáru v objektu. Naštěstí se ukázalo, že se jednalo pouze o planý poplach a tak byla jednotka stažena před dojezdem na místo události.

Požár půdních prostor domku v Žitenicích

Dne 14.1.2009 v 18:20 vyjela jednotka k požáru půdy RD. Po příjezdu zahájila jednotka rozebírání střechy a dohašování ohnisek požáru v dýchacích přístrojích. Zásah byl prováděn společně s jednotkou PS Litoměřice.

Požár sklepních prostor domku v Žitenicích

Dne 1.1.2009 v 4:03 vyjela jednotka k požáru sklepa RD. Po příjezdu byla jednotka seznámena se situací, poté se podíleli na hašení ohnisek v dýchacích přístrojích a doplňování vody z cisterny. Jednotka zasahovala společně s jednotkou PS Litoměřice.