Výňatek z knihy

Výňatek z knihy vydané v roce 1889 10 let hasičského spolčování v království českém

Litoměřická okresní hasičská jednota  
13 sborů hasičských s 708 činnými členy  
Mlíkojedy německé 1868
Hlinná 1883
Kamýk 1876
Litoměřice 1865
Pohořany 1885
Pokratice 1873
Prosmyky 1879
Žitnice 1876
Týnec, Peklov, Kotenice 1880
Tlučeň 1885
Žalhostice 1880
Třebešín, Zababec, Kalich 1881
Lbín 1885
   
Výtah ze zaslaného statistického výkazu o hasičství v obvodu jednoty dne 1. ledna 1887  
Počet domů v obvodu jednoty 1962
Počet obyvatelů v obvodu jednoty 16 979
   
Požární statistika roku 1886  
Planý poplach 9
Oheň střešní 1
Velký požár 3
Malý požár 3
Požár lesní, stohův apod. 2
Nehody: hasičů 0
Jiných osob 0
Pojištěno domů 5
   
Statistika sborová roku 1886  
Počet členů činných 708
Počet členů přispívajících 22
   
Výkaz činností  
Cvičení a vystoupení veřejných 70
Schůzí 46
Požárů místních 9
Požárů přespolních 15
   
Jmění inventární:  
Zbroj a kroj 8680 zl 20kr
Veškeré nářadí 17627 zl
Náklad na vydržování ročně z obecního jmění 199 zl
Náklad na vydržování ročně ze spolkového jmění 234 zl
   
„ Die österr. Verbands-Feuerwehr Zeitung“ Byla odebírána téměř všemi sbory hasičskými  
   
Nářadí hasičské  
Stříkačky ssavé sundavací 11
Stříkačky vozové čtyřkolové pevné 8
Stříkačky staré bez přístroje ssavého 5
Stříkačky malé přenosné 4
Hadice, úhrnná délka v metrech 2660
Druh závitnic (šroubení)  
Saské normální šroubení č.4 při 2240 m
Vídeňské normální šroubení č.6 při 420 m
Košíky požární 152
   
Náčiní zachraňovací  
Háky 55
Lana 1
Hadice 1
Přístroje do kouře 4
Náčiní zdravotnické: Nosítka 0
Lékárna příruční 0
   
Řebříky  
Řebříky nastavovací, opěrací 30
Řebříky lezecké, jednoštenýřové 17
Řebříky lezecké, dvouštenýřové 8
Řebříky střešní 2
   
Vozy  
Vozy na vodu dvoukolové 6
Vozy na vodu čtyřkolové 2
Vozy na hadice 4
Kolna pro stříkačky 13
Leziště duté nebo stěna 2